Avukat Gözüyle Boşanma Davaları

13 Jul, 2024

TBB eğitimi: Kürsünün iki yanından deneyimler ışığında Boşanma Davaları

Avukat gözüyle boşanma davaları: Çünkü, avukatların müvekkillerinden öğrendikleri bilgiler ışığında dile getirdikleri somut olay ve ihtiyaçlar ile hâkimlerin ve Yargıtay’ın bunlara verdiği cevaplar ve sunduğu çözüm önerileri örtüşmeyebiliyor. Yargıtay ne demişçi hukukçular ve şablon kararlar tarafları tatmin etmeyebiliyor ve sorunları çözemiyor, toplumsal barışa katkı sağlamıyor.