Çalışma Alanları

Aile Hukuku

Boşanma ve mal rejimi davalarında müvekkillerini temsil etmesinin yanı sıra mal ayrılığı rejimi sözleşmelerinin hazırlanması, çocuğun velayeti, nafaka, ebeveyn tarafından uluslararası çocuk kaçırma ve evlilik birliğinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi konularda da hukuki çözümler sağlamaktadır. Ankara boşanma avukatı hizmeti de Aile Hukuku alanındaki çalışmalarımızın başında gelmektedir.

Uluslararası Hukuk

Almanya, İspanya ve Kazakistan Büyükelçiliklerinin referans avukatlar listesindedir. Ayrıca, Amerikan ve Rus uyruklu kisilerin dava sureclerini de basariyla ustlenmistir. Yabancı kişi ve şirketlerin uluslararası nitelikteki, aile, ceza, ticaret ve taşınmaz hukukuna ilişkin dava ve danışmanlık süreçlerinde uzmandır.

Taşınmaz Hukuku

Tapu iptal ve tescil, el atmanın önlenmesi, komşuluk hukuku, kira alacağı ve tahliye konularına ilişkin davalarda müvekkillerini temsil etmektedir.

Ceza Hukuku

Hakaret, tehdit, cinsel saldırı, adam öldürme ve yaralama, finansal suçlar gibi ceza hukuku kapsamına giren konularda hem mağdur hem de şüpheli sıfatındaki müvekkillerini ceza mahkemelerinde temsil etmektedir.

Anayasa Hukuku

Anayasa Mahkemesi’ne bireysel hak ihlallerine ilişkin yaptığı başvurularda hangi özgürlüğün ihlal edildiğine ilişkin olayları tarih sırasına bağlı kalınarak açık ve özet bir şekilde aktarmaktadır.

Fikri ve Sınai Mülkiyet

Telif hakları, marka, patent, tasarım ve faydalı model başta olmak üzere fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin her türlü dava ve işlerin takibi alanında uzman avukatlarımız tarafından yürütülmektedir. Fikri ve sınai mülkiyet haklarına dair devir, lisans vb. sözleşmeleri hazırlanmakta olup, sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıklar bakımından hukuki destek vermekteyiz.

İdare Hukuku

Enerji Hukuku, İhale Hukuku, Memur Atamaları ve Disiplin İşlemleri, YÖK Kanunu, Belediye Çevre Mevzuatı, SGK mevzuatı, Rekabet Hukuku, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Özelleştirme Mevzuatı, Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Mevzuatı, Telekomünikasyon Hukuku, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Hukukuna ilişkin konularda dava ve danışmanlık süreçlerini takip etmektedir.

Ticaret Hukuku

Ticari işletmeler, şirketler hukuku, şirket birleşme ve devralmaları, kambiyo senetleri, sivil havacılık davalarına bakmaktadır.