Basında Eray Karınca

Basında Eray Karınca

Duyurular

Avukatın Çantası Aranamaz...

Demokratik hukuk devletinin işlemesinde, yargılamanın ve hak arama özgürlüğünün sağlanmasında temel unsurlardan olan ve bu hususların gerçekleşmesinde emeği geçen avukatlık mesleğinin mensubu olan davacının, müvekkilinin eşinin önünde eşya aramasına maruz kalmasının meslek onurunu zedelediği, meydana gelen üzüntüsünün karşılanabilmesi maksadıyla 10.000 TL manevi tazminatın davacı avukata ödenmesi

DEVAMINI OKU

Sigorta Tahkim Kurulu Kararlarına Karşı Do...

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 19/06/2020 tarih ve 2019/4 Esas - 2020/1 Karar sayılı kararı uyarınca Sigortacılık Kanunun 30. maddesi ile kurulan Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyeti kararlarına karşı Bölge Adliye Mahkemelerinde istinaf kanun yoluna gidilemeyecek olup doğrudan Yargıtay'a temyiz kanun yoluna gidilebilecektir.

DEVAMINI OKU

Eray Karınca Bianet'te: "İstanbul Sözleşm...

Eray Karınca, Bianet'te yayınlanan makalesinde "[İstanbul Sözleşmesi] (...) kadını güçlendirmeyi amaçlamakla, kadının erkeğe biata dayanan ataerkil modeli dışladığı için hedef tahtasına tutuluyor." dedi.

DEVAMINI OKU