Avukatlarımız

People

Av. FATMA BODUR GÖNÜLAL

Avukat

      1992 yılında Ankara’da doğdu. Lisans öğrenimini 2017 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. Fakültedeki eğitim hayatı boyunca aile hukuku, kadın hakları alanlarına yoğunlaştı. 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Yasa Uygulaması ve Boşanma Davalarına Etkileri; Eşler Arasında Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar- Tasfiye – Bilirkişi Raporları ve Uygulamaları gibi Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen seminer programlarını tamamlayarak sertifika aldı. Lisans öğreniminin 2. 3. ve 4. yılında bursiyeri olduğu Türk Eğitim Vakfı tarafından Yükseköğrenim Başarı Ödülüne layık görüldü. 2017 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Prof. Dr. Gülriz Uygur koordinatörlüğünde düzenlenen ‘Hapishaneler Hukuk Kliniği’ konulu klinik çalışmasına katıldı. 01.03.2017 tarihinden beri Karınca Avukatlık’ta çalışmakta olup, 05.08.2018 itibariyle Ankara Barosu’nda avukatlık stajını tamamlamıştır. 12.09.2018 tarihinden itibaren Ankara Barosuna kayıtlı olarak avukatlık mesleğini icra etmektedir.

People

Av. JANSET ÖZDEMİR

Avukat

2018 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Prof. Gülriz Uygur koordinatörlüğünde yürütülen Aile Mahkemeleri Hukuk Kliniği'nde, Arabuluculuk Daire Başkanlığı ile yürütülen Arabuluculuk Kliniğinde, Yargıtay Başkanlığı ile yürütülen Yargıtay Etik İlkeleri Kliniğinde çalıştı ve sertifika aldı. Lisans eğitimi döneminde TBB-MISC Sağlık Hukuku, TBB 6284s. Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Yasa ve Boşanma Davalarına Etkileri eğitimlerine katıldı. 2017 yılında Model United Nations-EuroAsia Model United Nations Training and Development Conferance sertifikası aldı. Lisans eğitimi boyunca her yıl farklı alanlarda yaz stajları yaptı. Gelisimhukuk.org sitesinde editörlük yaptı. Ankara Genç Filarmoni Orkestrasında çalıştı, TOG gönüllüsü olarak faaliyetlere katıldı. Staj döneminde TBB Kişisel Verilerin Korunması Kanunu eğitimi, Türavak Aile Hukuku ve Mal Rejimi Davaları ve TBB Kamulaştırma Davaları ve Uygulamadan Doğan Sorunlar eğitimlerini tamamladı. Yasal stajını Ankara Barosunda başlatarak Kasım 2018-Aralık 2019 tarihleri arasında Karınca Avukatlık Ofisinde tamamladı. Ocak 2020 tarihinden itibaren Ankara Barosuna kayıtlı olarak avukatlık mesleğini icra etmektedir.

People

Av. ONUR MUTLU

Avukat

2019 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2018 yılında T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında yaptığı yaz stajı kapsamında Enerji Hukuku ve Maden Hukuku alanlarındaki tam yargı ve iptal davaları hakkında çalışmalar yapıp Soma Maden Kazası tam yargı davaları, maden işletme sahası ruhsat iptal davaları, Maden Kanunu’na muhalefet kapsamındaki idari para cezalarının iptaline yönelik davalar üzerine yoğunlaştı. Yargıtay Başkanlığı ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliği kapsamında yapılan ‘Yargıtay Etik İlkeleri Hukuk Kliniği’ eğitimi programına katıldı. Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen özel eğitim seminerlerine katıldı. 18-22 Haziran 2018 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen eğitimi tamamladı. Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen Gayrimenkul Kira Uygulamaları, İcra-İflas Hukuku Uygulamaları, CMK’da Seri Muhakeme Usulü ve Basit Yargılama Usulü, CMK Uygulamaları Eğitimleri ile Türavak Aile Hukuku ve Mal Rejimi İleri Eğitim Programını tamamladı. Ağustos 2019’dan beri Karınca Avukatlık bürosunda stajına devam etmektedir.

People

ESME DEVLEN

Ofis Sorumlusu

Başkent Anadolu Lisesi'nden 2010 yılında mezun oldu. 2011-2013 yılları arasında Çelik Oto'da danışman olarak çalıştı. 2013-2017 yılları arasında Antik Form şirketinde sekreterlik yaptı. Şubat 2018'den bu yana Karınca Avukatlık'ta sekreter olarak çalışmaktadır.