Makaleler

Kadın Cinayetlerinde Yargının Tehlikeli Vi...

Jun 24, 2022

Pınar Gültekin'in vahşice öldürülmesine ilişkin yargılama sonucunda verilen cezada sanık lehine yapılan haksız tahrik indirimi duyarlı kamuoyunu sarstı. O genç kadın, canlı canlı varile tıkıştırılıp, yakılıp, üzerine beton dökülmeyi haklı kılacak ne yapmış olabilirdi de Muğla’nın önde gelen ailelerinden birinin çocuğu olan, bar işleten bu çam yarması adamı kızdırmış, mahkemeye göre onu HAKSIZ tahr

DEVAMINI OKU

Boşanma Davalarında Avukatlık Masrafların...

Jun 24, 2022

Evliliğin nikah salonunda evlendirme memuru önünde, boşanmanın da mahkeme salonunda hakim kararıyla gerçekleştirildiği hemen herkes tarafından bilinir. Ne var ki insanların küçük yaştan itibaren bir çok kereler nikah merasimlerine katılmalarına ve sürece ilişkin bilgilerinin olmasına rağmen, adliyelere girip çıkma ve boşanma sürecinin nasıl gerçekleştiğine ilişkin bilgileri oldukça sınırlıdır. Bu

DEVAMINI OKU

En Hızlı Boşanma Davası Nasıl Olur?...

Jun 24, 2022

Başlangıçta bir ömür boyu süreceği inancı ile kurulan evlilik birlikteliği, çeşitli nedenlerle yıpranır ve boşanma aşamasına gelinir. Bitme noktasına gelmiş olan bir evliliği hızla sonlandırmak eşlerin, hatta toplumun da yararınadır. Bu durumda evlilik birliği bir yılı aşan eşlerin boşanma konusunda anlaşmaları halinde, düzenleyece

DEVAMINI OKU

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ KUTLAMASI...

Apr 01, 2022

Dünya Kadınlar Günü ve Kadın Hareketi Mücadelesi

DEVAMINI OKU

AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDET...

Jan 16, 2022

Evlilik dışı ilişki yaşayan kadınları eril şiddetten korumadaki yetersizlik anlaşılarak bu kanunda koruma kararından yararlanacak kişilerin kapsamı genişletilmiş ve koruma tedbirlerinden yararlanabilecekler tek tek sayılarak uygulamadaki tereddütler giderilmiştir.

DEVAMINI OKU

ŞÖNİM NEDİR? (Şiddet Önleme ve İzleme ...

Jan 09, 2022

Yönetmeliğin amacı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (Şönim)’nin kuruluş, işleyiş ve yürüteceği işlemlere ilişkin usul ve esaslar ile Şönim’de çalışacak personelin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek olarak belirtilmiştir.

DEVAMINI OKU

Avukatlık Ücreti Nedir?...

Dec 05, 2021

;çinde yaşadığımız dünyada insanlar mal alışverişi veya hizmet sunumu karşılığında bir bedel öderler. Buna kabaca olarak ücret demek yerinde olur. Avukatlar da müvekkillerine sundukları hizmet karşılığı olarak avukatlık ücreti alırlar.

DEVAMINI OKU

Nafaka Nedir? Nasıl Hesaplanır?...

Dec 05, 2021

Nafaka borcu aile hukukundan doğan bir borçtur. Maddi olarak zorluğa düşecek olan kimselere mahkeme kararıyla bağlanan aylık para olup hukuk sistemimizde nafakayı 3 temel başlıkta ele almak olanaklıdır.

DEVAMINI OKU

Boşanma Davası Nasıl Açılır?...

Nov 14, 2021

Medeni Kanun uyarınca eşler evlilik birliğinin mutluluğunu birlikte sağlamakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi boşanma sebebidir.

DEVAMINI OKU

Boşanma Avukatı Ne Yapar...

Nov 14, 2021

Türkiye’de avukatlar arasında faaliyet alanları ile ilgili olarak resmi bir ayrım yoktur. Nitekim literatür ve mevzuatta da boşama avukatı olarak bir avukatlık dalı bulunmamaktadır. Ancak halk arasında aile hukuku ile ilgilenen avukatlar için boşanma avukatı ifadesinin kullanıldığı bir gerçekliktir.

DEVAMINI OKU

Boşanma Nedir, Sebepleri Nelerdir?...

Oct 03, 2021

Türk Medeni Kanunu’nda boşanmanın tanımı yapılmamıştır. Boşanma için geçerli olarak kurulmuş olan

DEVAMINI OKU

Boşanma Davasında Suç İşleme ve Haysiyet...

Oct 03, 2021

Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenmezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.” (TMK m. 163)

DEVAMINI OKU