BARIŞ CEM SORAN

16 Jul, 2020

2019 yılında Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Fakültedeki eğitim hayatı boyunca “Tıp Ceza Hukuku Eğitimi”, “İş Hukukunda Güncel Sorunlar, İşçilik Alacakları, İşe İade, İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları”, “Ceza Yargılaması Etiği, Güncel Ceza Yargılaması Sorunları, İstanbul Bildirgesi”, “Ceza Muhakemesinde İfade Alma, Sorgu ve Hukuka Aykırı Delil”, “Çocuk İnsan Hakları-Disiplinlerarası Bir Giriş”, “Uluslararası Ceza Hukukuna Giriş” gibi eğitim programlarına katılım sağlayarak sertifika almaya hak kazandı. Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen özel eğitim seminerlerine katıldı. Ankara Barosu tarafından düzenlenen XI. Uluslararası Hukuk Kurultayı Aile Hukuku, İcra-İflas Hukuku Uygulamaları programlarını tamamladı. İyi seviyede ingilizce bilmekte olup, Şubat 2020’den beri Karınca Avukatlık bürosunda stajına devam etmektedir.