Sosyal Şiddet için örnek gerekçe

24 Jul, 2020

Boşanma nedeniyle davacı kadın, eşinin olası desteğinden yoksun kaldığı için TMK nun 174/1. maddesi uyarınca maddi tazminata hak kazanmıştır. Öte yandan, davacıya fiziki şiddet uygulandığı yolunda kanıtlar bulunduğu gibi evden çıkması kısıtlanarak ve kendisini geliştirip, içinde yaşadığı yabancı ülkeye uyum sağlaması için gerekli ortam sağlanmadığı ve destek olunmadığı için uğradığı sosyal şiddet de değerlendirilerek TMK nun 174/2 maddesi uyarınca manevi tazminat takdir edilmiştir.