Sigorta Tahkim Kurulu Kararlarına Karşı Doğrudan Yargıtay’a Başvurulacak

26 Jun, 2022

ÖNEMLİ BİR İÇTİHADI BİRLEŞTİRME HUKUK GENEL KURULU KARARI
***
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 19/06/2020 tarih ve 2019/4 Esas - 2020/1 Karar sayılı kararı uyarınca Sigortacılık Kanunun 30. maddesi ile kurulan Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyeti kararlarına karşı Bölge Adliye Mahkemelerinde istinaf kanun yoluna gidilemeyecek olup doğrudan Yargıtay'a temyiz kanun yoluna gidilebilecektir. Kararın gerekçesi henüz yayımlanmamıştır.
***