T R A B Z O N  N A F A K A Y I  K O N U Ş U Y OR – ÇALIŞTAY

Yer: Yol-İş Holiday Otel 

20 Eylül 2019 Cuma

09.00  Açılış Konuşmaları 

10.00 – 16.00 Panel

Konuşmacılar 

Av Sibel Suiçmez – Trabzon Barosu Başkanı – Moderatör

Av Eray Karınca – Ankara Barosu – Eski Aile Mahkemesi Hakimi

Av Hülya Gülbahar – İstanbul Barosu – Kadın Hakları Aktivisti

Doç Dr Özge Yücel – Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi 

Dr Seda Gayretli Aydın – Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi 

Canan Güllü – Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı

Tüm halkımız davetlidir. 

21 Eylül 2019 Cumartesi

Saat 10.00 – 16.00 Nafaka Çalıştayı

1. Grup: Kadının Sosyoekonomik Durumu

2. Grup: Nafaka Düzenlemeleri

3. Grup: Uygulamada ve Nafakanın Tahsilinde Sorunlar 

16.00 Sonuç Bildirgesinin Açıklanması