Makaleler

AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDET...

Jan 16, 2022

Evlilik dışı ilişki yaşayan kadınları eril şiddetten korumadaki yetersizlik anlaşılarak bu kanunda koruma kararından yararlanacak kişilerin kapsamı genişletilmiş ve koruma tedbirlerinden yararlanabilecekler tek tek sayılarak uygulamadaki tereddütler giderilmiştir.

DEVAMINI OKU

ŞÖNİM NEDİR? (Şiddet Önleme ve İzleme ...

Jan 09, 2022

Yönetmeliğin amacı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (Şönim)’nin kuruluş, işleyiş ve yürüteceği işlemlere ilişkin usul ve esaslar ile Şönim’de çalışacak personelin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek olarak belirtilmiştir.

DEVAMINI OKU

Avukatlık Ücreti Nedir?...

Dec 05, 2021

;çinde yaşadığımız dünyada insanlar mal alışverişi veya hizmet sunumu karşılığında bir bedel öderler. Buna kabaca olarak ücret demek yerinde olur. Avukatlar da müvekkillerine sundukları hizmet karşılığı olarak avukatlık ücreti alırlar.

DEVAMINI OKU

Nafaka Nedir? Nasıl Hesaplanır?...

Dec 05, 2021

Nafaka borcu aile hukukundan doğan bir borçtur. Maddi olarak zorluğa düşecek olan kimselere mahkeme kararıyla bağlanan aylık para olup hukuk sistemimizde nafakayı 3 temel başlıkta ele almak olanaklıdır.

DEVAMINI OKU

Boşanma Davası Nasıl Açılır?...

Nov 14, 2021

Medeni Kanun uyarınca eşler evlilik birliğinin mutluluğunu birlikte sağlamakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi boşanma sebebidir.

DEVAMINI OKU

Boşanma Avukatı Ne Yapar...

Nov 14, 2021

Türkiye’de avukatlar arasında faaliyet alanları ile ilgili olarak resmi bir ayrım yoktur. Nitekim literatür ve mevzuatta da boşama avukatı olarak bir avukatlık dalı bulunmamaktadır. Ancak halk arasında aile hukuku ile ilgilenen avukatlar için boşanma avukatı ifadesinin kullanıldığı bir gerçekliktir.

DEVAMINI OKU

Boşanma Nedir, Sebepleri Nelerdir?...

Oct 03, 2021

Türk Medeni Kanunu’nda boşanmanın tanımı yapılmamıştır. Boşanma için geçerli olarak kurulmuş olan

DEVAMINI OKU

Boşanma Davasında Suç İşleme ve Haysiyet...

Oct 03, 2021

Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenmezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.” (TMK m. 163)

DEVAMINI OKU

Boşanma Davasında Akıl Hastalığı Unsuru...

Oct 03, 2021

Akıl hastalığı nisbi boşanma sebeplerinden birisi olup eşlerden birinin akıl hastası olması yanında ortak hayatın onun bu hastalığı

DEVAMINI OKU

Boşanma Davasında Hayata Kast Nedir?...

Oct 03, 2021

Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kast edilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir

DEVAMINI OKU

Boşanma Davasında Zina Nedir?...

Oct 03, 2021

“Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir.”

DEVAMINI OKU

Boşanma Davasında Terk Nedir?...

Oct 03, 2021

Eşlerden biri evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyl

DEVAMINI OKU