Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede

29 Sep, 2022

ankara boşanma avukatı

Türkiye Barolar Birliği tarafından kadına şiddet sorununun çözümüne katkıda bulunmak amacıyla çıkarılan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri kitabı Karınca Avukatlık’ın kurucusu Avukat Eray Karınca tarafından yazılmıştır.

Kadınlara yalnızca kadın oldukları için uygulanan ayrımcılık ve şiddet, tarih boyunca toplumsal cinsiyet bakış açısı ile olağan bir tutum olarak görülmüş, sorun olarak nitelendirilmemiştir. Ancak kadının çalışma hayatına girmesi ve İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yükselen kadın hareketlerinin çabaları sonucunda bu konuda farkındalık artmış, toplumsal cinsiyete ataerkil bakış temelinden sarsılmıştır.

Av. Eray Karınca’nın kaleme aldığı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri kitabında, kadına şiddetin önlenmesi konusunda kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın tüm görünümleri araştırılıp, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun ve diğer mevzuatın kadına yönelik şiddet ve ayrımcılığın çözümünde ne derece etkili olduğu, etkin kullanımın ne şekilde olacağı ve bu düzenlemelerin uygulamada ne derece uygulanıp içselleştirildiği tartışılarak bu toplumsal ve evrensel sorunun çözümüne katkıda bulunulmaya çalışılmıştır.


Ankara boşanma avukatı olarak, ağırlıklı olarak Kadına şiddetin önlenmesi, boşanma, mal paylaşımı vb. konularında uzmanlaşmış olan Karınca Avukatlık,başta kurucusu Av. Eray Karınca’nın aile mahkemesi hakimliği ile 10 yılı aşan Ankara boşanma avukatlığı deneyimleri  ışığında ve uzman avukat kadrosu ile hak sahiplerine ve boşanma davasında mağdur olan, şiddet gören kadınlara danışmanlık, arabuluculuk ve avukatlık hizmeti vermektedir. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri kitabı Av. Eray Karınca’nın 28 yıllık hakimlik ve Ankara boşanma avukatı olarak 10 yıllık avukatlık birikimleri ışığında kaleme alınmıştır. Yararlı olmasını dileriz.

 

kadın hakları