Kadına Yönelik Şiddet ve Ayrımcılık Denildiğinde Ne Anlaşılmalıdır?

26 Jun, 2022

 

       Şiddet, Türk Dil Kurumu Terimler Sözlüğünde “Karşıt görüşte olanlara, inandırma veya uzlaştırma yerine, kaba kuvvet kullanma” olarak tanımlanan “şiddet” eylemi, Dünya Sağlık Örgütü tarafından  “fiziksel güç veya iktidarın kasıtlı bir tehdit veya gerçeklik biçiminde bir başkasına uygulanması sonucunda maruz kalan kişide yaralanma, ölüm ve psikolojik zarara yol açması ya da açma olasılığı bulunması” şeklinde tanımlanmıştır.

       Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılık ise Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) ‘nde “(..)ister kamu ister özel yaşamda meydana gelsinler, söz konusu eylemlerde bulunma tehdidi, zorlama veya özgürlüğün rastgele bir biçimde kısıtlanması da dahil olmak üzere, kadınlara fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik zarar ve acı verilmesi sonucunu doğuracak toplumsal cinsiyete dayalı tüm şiddet eylemleri” şeklinde tanımlanırken, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunda “Kadınlara, yalnızca kadın oldukları için uygulanan veya kadınları etkileyen cinsiyete dayalı bir ayrımcılık ile kadının insan hakları ihlaline yol açan ve bu Kanunda şiddet olarak tanımlanan her türlü tutum ve davranış” olarak tanımlanmıştır. 

       Kadınlar toplumsal yaşam içerisinde gündelik yaşamlarında, iş yerlerinde, evlerinde veya sokakta şiddetin farklı tezahürleri ile yüz yüze gelmektedirler. Fiziksel, cinsel, ekonomik, duygusal veya psikolojik, sosyal şiddet biçimlerinde görülebilen kadına yönelik şiddet, kadınlara sırf kadın oldukları için yapılan negatif ayrımcılık olarak da görülebilmektedir.