İlkelerimiz

ilkelerimizKarınca Avukatlık, müvekkillerinin işlerinde eşit ve adil davranır. Müvekkiller arasında ayrım yapmaz.

ilkelerimizKarınca Avukatlık, çalışma alanlarında kendini en üst düzey hizmet için çağdaş ve güncel bilgiler, içtihat ve uygulamalar ışığında yeniler ve müvekkillerinin haklarını buna göre savunur.

ilkelerimizKarınca Avukatlık yapılacak işlemler, açılacak davalar, yazılacak dilekçeler konusunda müvekkili bilgilendirir. Müvekkilin onayı olmadan bir işlem yapmaz.

ilkelerimizKarınca Avukatlık, mesleki faaliyetinde müvekkillerini kullanarak reklamını yapmaz, bu tür faaliyetlere araç olmaz.

ilkelerimizKarınca Avukatlık, gerçeğe aykırı olarak bir konuda kendini yetkin göstermez. İnsanları yanıltıcı, panikletici, yanlış yönlendirici söz ve davranışlarda bulunmaz.

ilkelerimizKarınca Avukatlık, hukuki bilgisini ve deneyimlerini kullanarak yenilikçi ve alışılmadık dava ve yöntemlerle hak aramaya aşina olmakla birlikte, müvekkilinin hak ve çıkarlarını tehlikeye atacak girişimlerde bulunmaz.

ilkelerimizKarınca Avukatlık, Hukuk dışı yol ve yöntemleri dava ve işlerinde kullanmaz, önermez. Müvekkiline gereksiz harcamalar yaptırmaz.

ilkelerimizKarınca Avukatlık, müvekkili üzerindeki etkisini hukuksal ve onun çıkarına olacak amaçlar için kullanır. Müvekkili ile çıkar elde etmeye yönelik maddi veya duygusal herhangi bir ilişki içine girmez.

ilkelerimizKarınca Avukatlık, müvekkillerinden aldığı bilgileri onun zararına olacak şekilde kullanmaz. Gereklilik halinde bu bilgileri müvekkilinin açık rızasıyla paylaşır.

ilkelerimizKarınca Avukatlık, Türkiye Barolar Birliği Meslek Kuralları ve meslek etiğine bağlı olarak çalışır. Bu konudaki Uluslararası kuralları gözetir. Bangalor Yargı Etiği kuralları çerçevesinde yargıya ve yargı mensuplarına güvenin sağlanması, korunması ve sürdürülmesini amaç edinir.