Fiziksel Şiddet

26 Jun, 2022

 

         Kadınlar gündelik yaşamlarında, kamusal veya özel alan farketmeksizin fiziksel şiddete maruz kalmaktadırlar. Fiziksel şiddet, erkek ile kadın arasında var olan cinsiyet eşitsizliği sebebiyle, erkeğin kadın üzerinde egemen olmasının en etkili ve yaygın yolu olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapılan araştırmalara göre Türkiye’de yaşayan kadınların %36’ sı fiziksel şiddete maruz kalmaktadır. Bu rakam, 25.2.2020 tarihli bir rapora göre %38’dir. Avrupa’da ise bu sayı her üç kadından biri olarak ifade edilmektedir. Türkiye’de 2019 yılında 474 kadın cinayeti işlenmiştir. 2020 yılında ise erkekler tarafından 300 kadın öldürülmüş, 171 kadın şüpheli şekilde ölü bulunmuştur. Fiziksel şiddetin öldürme, yumruk atma, tokat atma, tekme atma, kol bükme, boğaz sıkma, iple bağlama, saç çekme ya da sopa ve benzeri herhangi bir araç kullanarak kaba dayak atma, kesici veya delici bir aletle yaralama, zorla ırza geçme, vücutta sigara söndürme, kezzap veya kaynar suyla yakma, el ve ayaklarını ezme, sağlıksız koşullarda oturmaya zorlama, sağlık hizmetlerinden yararlanmayı önlemeye dek uzanan çok geniş bir kapsama alanı vardır.

      Şiddetin en çok bilinen çeşidi olmasına ve suç olarak ceza yasasında düzenlenmesine karşın fiziksel şiddetin kanıksandığı da söylenebilir. Aile içi şiddet açısından bakıldığında, Türkiye’deki kadınların %14’ü, erkeğin bazı durumlarda –kadının yemeği zamanında yapmaması, çocuğa bakmaması gibi nedenlerle– eşini dövebileceği görüşüne katılmaktadır. Bunun en temel sebebi, geleneksel cinsiyet rollerinin kız ve erkek çocuklarının yetiştirilmesinde etkili olmasıdır. Geleneksel olarak erkek çocuklarının, aktif ve saldırgan olmaları desteklenirken; kız çocuklarının edilgen olmaları ve itaat etmeleri istenmektedir. Bu anlayış içinde büyüyen kız çocuğu partner şiddetine karşı kendini savunamamakta, katlanmak zorunda kalmaktadır. 

      Öldürme ve bedensel bütünlüğe, sağlığa saldırı oluşturan etkili eylemler, ceza yasamız açısından suçtur. Aynı biçimde aynı konutta yaşanılan kişiyi aç bırakmak, soğukta dışarıya atmak, terbiye ve eğitim yetkisinin kötüye kullanılması da etkili eylem olmamakla birlikte fiziksel şiddet olup ceza yasası kapsamında suçtur. Aile hukukundan kaynaklanan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişi de şikayet üzerine cezalandırılır. Ancak yükümlülüğün kapsamının Türk Medeni Kanunu uyarınca belirlenmesi gereklidir.