Cinsiyetçi İkiyüzlülük Nedir?

26 Jun, 2022

 

       Riya, sahte davranış, sözün özü ile uyumsuzluğu anlamına gelen ikiyüzlülük, cinsiyet ayrımcılığı söz konusu olduğunda çok daha sinsi bir nitelik kazanmakta, erkek veya kadın fark etmeksizin, çoğunlukla da farkında olmaksızın yapılan davranışlarla kadın aleyhine olan cinsiyet ayrımcılığı beslemekte pekiştirmektedir. Kültürel kodlara kazınmış veya bir şekilde öğrenilip benimsenmiş olması nedeniyle suçlamadan ziyade bir tespittir. Bunun fark edilmesinin yolu ise kadın ve erkeğin yer değiştirmesi halidir. Eğer bu değişiklik yapıldığında sonuç adaletsiz geliyorsa, kadın lehine olduğunu sandığımız o davranışın aslında cinsiyetçi olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin Bursa veya Malatya Belediyelerinin pembe kadın otobüsü projelerine kadını yaşamdan izole ettiği, kadın erkek ayrımcılığını pekiştirdiği için karşı çıkılırken, İzmir belediyesi’nin gece saat on ile sabah altı saatleri arasında kadın yolcuların otobüsten durak harici istedikleri yerde inmelerine olanak sağlayan düzenlemesini alkışlamak bu tutuma bir örnektir. İlk bakışta kadın lehine gibi gözüken ve her üç belediye tarafından pozitif ayrımcılık olarak kadınlar lehine olduğu düşünülüp söylenen bu düzenleme ve benzerleri, gerçekte kadını erkeğe rağmen ve erkeğe göre değer biçen tutuma çanak tutmakta, ikinci cins algısını pekiştirmektedir. İzmir Belediyesi örneğinde çözüm elbetteki bu uygulamayı kaldırmak değil, bu olanaktan o saatlerde yolcu sayısının azlığı gözetilerek, isteyen herkesin yararlandırılmasıdır. Unutulmamalıdır ki kadınlar yanında, yaşlılar, hastalar, çocuklar gibi dezavantajlı kesimler olabileceği gibi yetişkin erkekler için dahi tehlike söz konusu olabilecektir.