Read more ›

Davada çözülmesi gereken ön sorun, öğretide zehirli ağacın meyvesi olarak tanımlanan hukuka aykırı delillere ilişkindir. Anayasanın 38/6 maddesi uyarınca, “Kanuna […]

Read more ›

Tbb, Litai konukevi, Türavak Aile Hukuku programı son hız devam ediyor.

Read more ›

İki saatlik uykunun ardından uçakla İzmir Adliyesine gitmişim. Karar duruşması ve kararın aleyhe olacağı belli. Baromuz Kadın Hakları Kurulu üyesi […]

Read more ›

Bir kere idam cezası verdim, bir daha vermek istemem. Bu ayrı bir konu. Öte yandan idama konu olan olay, geçmiştedir […]

Read more ›

1. GÜN (23.11.2018) Aile Hukukuna Giriş, Temel İlkeler, Aile Hukukunun Kaynakları, Hakimin Evlilik Birliğine Müdahalesi ve 4787 sayılı Kanun’un Sağladığı […]

Read more ›

KONULAR : 1. GÜN (23.11.2018) Aile Hukukuna Giriş, Temel İlkeler, Aile Hukukunun Kaynakları, Hakimin Evlilik Birliğine Müdahalesi ve 4787 sayılı […]

Read more ›

“… Velayetinin değiştirilmesi talep edilen müşterek çocuğun idrak çağında olduğu anlaşılmaktadır. Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin 3 ve 6., […]

Read more ›

Kadına yönelik şiddet dünyada, bütün kültürlerde ve toplumlarda yaygın olarak görülen evrensel bir olaydır. Kadına yönelik şiddet aile içinde ve […]

Read more ›

Her ne kadar TBK’nın 56/2. maddesi ‘‘Ağır bedensel zarar veya ölüm hâlinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarına da manevi tazminat […]

Read more ›

« Previous PageNext Page »