Yine, gündelik ve kimine göre küçük bir sorun: Aile Mahkemesi’nde boşanma kararı verilmiş, Taraf vekilleri boşanmanın fer’ileri açısından kararı istinafa götürmüş. Bir yandan da boşanma yönünden kararı kesinleştirmek istemiş, mahkeme, karar istinaf Tarafından kaldırılabilir düşüncesiyle talebi reddetmiş. bir sene sonra İstinaf incelemesinde boşanma yönünden İstinaf talebi bulunmadığından kararın bu yönden kesinleşmesine, denmiş. Buna rağmen kesinleşme şerhi istinaf Mahkemesi tarafından verilmediği gibi kararı UYAP üzerinden görmesine rağmen aile Mahkemesi hâkimi tarafından da verilmiyor. Hakim, Dosyanın tasdikli örneğini de kabul etmiyor, istinaf ise karar yine ferileri yönünden temyiz edildi diye dosyayı ilk derece mahkemesine göndermiyor. Dolayısıyla istinaf Mahkemesi’nin açık kararına ve taraf vekilleri olarak Birlikte başvurmamıza rağmen karara kesinleşme şerhi düşülmüyor. Yani sırf bu yüzden insanlar aylar hatta yıllar boyunca yeniden evlenemiyor veya hala resmiyette evli gözüktükleri için yeni bir ilişki yaşayamıyor. Bunun tipik insan hakkı ihlali olduğunu düşünüyorum. Kimsenin, hele işi sorun çözmek olan mercilerin, insanların sevişme, üreme, çocuk sahibi olma haklarını ellerinden almaya ya da gizli saklı ilişki yaşamaya zorlama hakkı olmamalı. Ama böyle, iyi de neden? Biz hukukçu değil miyiz? Bu kadar açık bir sorunu neden çözmüyor, çözemiyoruz?