Boşanma Davasında Zina Nedir?

29 Sep, 2022

Zina

Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir.” (m.161) Maddenin ikinci fıkrası uyarınca davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak 6 ay ve her halde zina eyleminin üzerinden 5 yıl geçmekle dava hakkı düşer. 3. fıkraya göre “affeden tarafın” dava hakkı yoktur. Mutlak boşanma sebeplerinden olan zinanın tanımı kanunda yapılmamıştır.

Zina önceki ceza kanunu döneminde şikayete bağlı bir suç iken hatta kadının zinası erkeğin zinası olarak ayrılmışken iki binli yıllardan sonra yapılan kanunlaştırma hareketleri neticesinde 2005 yılında yürürlüğe giren ceza kanunu değişikliğinde suç olmaktan çıkarılmıştır. O halde mevcut yasalarda bu hususta bir düzenleme olmadığından zinanın tanımını yapmak için 2005 tarihinden önceki ceza kanunu uygulamasına müracaat etmek yerinde olacaktır.

Dönemin literatürü ve Yargıtay uygulamasına bakıldığında, suçun gerçekleşmesi için cinsel ilişkinin olağan yoldan yani gebeliğe olanak sağlayacak şekilde gerçekleşmiş olması aranmaktadır. Bunun temelinde nesebin yani soy bağının bozulmaması, derinliğinde de mülkiyet ve miras ilişkisinin varlığı yani “Benim malım benim soyuma kalsın” diye özetlenebilecek bir yaklaşımın benimsendiği görülmektedir. O halde zinanın suç sayılmasında en derinde Roma hukukundaki patria potestas (baba egemenliği) ilkesinin olduğu söylenebilir.

Günümüzde cinsel ilişkinin fiili birleşmeye varmayan boyutlarının da daha çok ahlaki kaygılarla zina sayılmasına ilişkin bir niyet olmakla birlikte açıkladığımız nedenle teknik olarak zinanın ispatlanabilmesi için karşı cinsler arasında olağan yoldan ve fiili birleşme koşullarının gerçekleşmesi gerekir.

Ankara boşanma avukatı arayışınızla ilgili karar vermeden önce, Basında Biz Sayfamız üzerinden kurucu avukatımız, Eray Karınca'nın HaberTürk, NTV, Hürriyet, Milliyet, Evrensel gibi televizyon ve gazetelerde yer alan demeçlerine bakmanızı ve sizin için en doğru kararını vermenizi tavsiye ederiz.

Ankara Boşanma Avukatı Destek almak için,
Buraya tıklayarak 0312 451 1723  arayın.