Boşanma Davasında Terk Nedir?

29 Sep, 2022

Terk

“Eşlerden biri evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az 6 ay sürmüş olup bu durum devam etmekte ve istem üzerine hakim tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir.” (m. 164 ) İkinci cümle uyarınca “Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır.

Maddenin ikinci fıkrasında hakim tarafından gönderilecek ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği yolunda uyarıda bulunulacağı hususu düzenlenmiştir. İhtarda yetki aranmaz.Yani herhangi bir yer mahkemesinden talepte bulunmak mümkündür.

Terk ihtarına dayalı davaların kabulü halinde işin niteliği gereği davalıya tazminat ve nafaka verilmez. Ne var ki terk ihtarı gönderildikten sonra evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebine dayalı açılacak bir davanın, artık samimiyetsiz olacağı için kabul edilmesi olanağı yoktur. Bu nedenle terke dayalı davanın kabul edilmesinin ağır koşulları olduğundan dava açarken tercih buna göre yapılmalıdır. Çünkü eve dön çağrısının samimi olmaması veya muhatabın eve dönmemek için haklı sebebi olması halinde dava reddedilecektir. Terk edene gönderilecek para, konutta ödemeli olarak gönderilmelidir. İhtar, gerektiğinde ilan yoluyla da yapılır. Kanunda ihtar için öngörülen 4 aylık süre terk tarihi ya da boşanma davasından feragatten itibaren başlar. Nafaka davası açılmışsa süre o tarihten ya da feragat nedeniyle kesinleşmeden itibaren başlar.

Ankara boşanma avukatı arayışınızla ilgili karar vermeden önce, Basında Biz Sayfamız üzerinden kurucu avukatımız, Eray Karınca'nın HaberTürk, NTV, Hürriyet, Milliyet, Evrensel gibi televizyon ve gazetelerde yer alan demeçlerine bakmanızı ve sizin için en doğru kararını vermenizi tavsiye ederiz.

Ankara Boşanma Avukatı Destek almak için,
Buraya tıklayarak 0312 451 1723  arayın.

Boşanma avukatı ile ilgili diğer makalelelerimiz: