Boşanma Davasında Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme Unsuru

29 Sep, 2022

Suç İşleme Ve Haysi̇yetsi̇z Hayat Sürme

“Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenmezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir.” (TMK m. 163)

Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme nisbî boşanma sebebi olup bu yüzden takdire bağlı bir boşanma sebebidir. Yani, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürmenin yanında ispat hukuku açısından buna dikkat etmek gereklidir. Bu durumda evlilik birliği eşlerden beklenemeyecek düzeyde temelinden sarsılmış ise mahkemece boşanmaya karar verilebilecektir.

4721 sayılı TMK m. 163 hükmüne göre küçük düşürücü suç işlemenin boşanma sebebi olabilmesi için eylemin evlendikten sonra yapılmış olması gerekmektedir. Nitekim Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, davalının evlenmeden önce işlemiş olduğu cürmü davacının bilerek evlendiğini bu sebeple boşanma isteminin haksız olduğuna karar vermiştir.

“ Dava, eşin işlediği cürüm sebebiyle boşanma isteminden kaynaklanmaktadır. Tarafların evlilik öncesi beraber yaşadığı sırada davacı kadına laf atılması yönünden cinayet işlenmiş, davalı bu eyleminden dolayı cezaevinde bulunduğu sırada taraflar evlenmişlerdir. Davacı bu durumu bildiği halde evlenmiştir. Şu durumda boşanma istemi haksız ve yersiz olduğuna göre yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddi gerekir.”
Yargıtay 2.Hukuk Dairesi
Esas: 1983/ 7991
Karar: 1984 / 7899
Karar Tarihi: 16.10.1984

Ankara boşanma avukatı arayışınızla ilgili karar vermeden önce, Basında Biz Sayfamız üzerinden kurucu avukatımız, Eray Karınca'nın HaberTürk, NTV, Hürriyet, Milliyet, Evrensel gibi televizyon ve gazetelerde yer alan demeçlerine bakmanızı ve sizin için en doğru kararını vermenizi tavsiye ederiz.

Ankara Boşanma Avukatı Destek almak için,
Buraya tıklayarak 0312 451 1723  arayın.

Boşanma avukatı ile ilgili diğer makalelelerimiz: