Boşanma Davasında Akıl Hastalığı Unsuru

29 Sep, 2022

Akıl Hastalığı

Akıl hastalığı nisbi boşanma sebeplerinden birisi olup eşlerden birinin akıl hastası olması yanında ortak hayatın onun bu hastalığı nedeniyle diğer eş için çekilmez hale gelmesi gerekmektedir. Hastalığın geçmesine olanak bulunmadığının resmi sağlık kurulu raporuyla tespiti üçüncü koşuldur.

 

1-Akıl Hastalığı Koşulu

4721 Sayılı TMK’da akıl hastalığı dışında hiçbir hastalık özel boşanma sebebi sayılmamıştır. AİDS, kanser, cüzzam, frengi gibi hastalıklar boşanma sebebi olarak görülmemiştir.

 

 

2-İyileşmezlik Koşulu

Akıl hastalığının boşanma sebebi kabul edilebilmesi için iyileşmesi olanaksız olmalıdır. Yani hastalığın geçmesine olanak bulunmaması gerekmektedir.Şizofreni ve paronaya iyileşemez akıl hastalıklarından sayılmakta olup Yargıtay 2. Hukuk Dairesi bu görüştedir. “Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle dosya içinde bulunan Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinin 10.08.2010 tarihli resmi sağlık kurulu raporunda, davalı kocanın rahatsızlığının şizofreni olduğunun belirtildiği, bu tür hastalığın iyileşmesine olanak bulunmadığının anlaşılmasına göre, yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına.” Yargıtay 2.Hukuk Dairesi Esas: 2013/ 18496 Karar: 2014 / 346 Karar Tarihi: 14.01.2014

 

 

3-Çekilmezlik Koşulu

Bu koşul ile birlikte aynı zamanda akıl hastası olan eşin yararı da gözetilmiştir. Ancak bu koşulun belirlenmesinde takdir yetkisi hakime aittir.

 

Bu boşanma davası zina ile birlikte açılabilir. Ancak dava kabul edildiğinde davranışlar iradi olmayacağı için, maddi ve manevi tazminata hükmedilmez. Buna karşın koşulları var ise nafaka yükümlülüğü devam eder.
Davayı vasi açıyorsa vesayet makamından izin alınması gerekir.

Ankara boşanma avukatı arayışınızla ilgili karar vermeden önce, Basında Biz Sayfamız üzerinden kurucu avukatımız, Eray Karınca'nın HaberTürk, NTV, Hürriyet, Milliyet, Evrensel gibi televizyon ve gazetelerde yer alan demeçlerine bakmanızı ve sizin için en doğru kararını vermenizi tavsiye ederiz.

Ankara Boşanma Avukatı Destek almak için,
Buraya tıklayarak 0312 451 1723  arayın.

Boşanma avukatı ile ilgili diğer makalelelerimiz: