Boşanma Davalarında Hakimin Yükümlülüğü

29 Sep, 2022

Boşanma davasında hakimin tarafsızlığı diğer davalardan farklıdır. Zira TMK m. 169 hâkimi, boşanma davası açılmakla eşlerin ve çocukların geçimine, barınmalarına, malların yönetimine ilişkin tedbirleri resen almakla yükümlü tutmuştur. Bu da ancak ekonomik ve sosyal gücü elinde tutan taraftan alınıp zayıf olana verilmekle mümkündür. Silahların eşitliği prensibi de bunu gerekli kılar. - Uygulamada bu, çoklukla tedbir nafakası olarak adlandırılan bir miktar paranın güçsüz olan tarafa verilmesi şeklinde gerçekleşir.- Aksi halde kişi sırf dava açma hakkını kullandığı için mağdur edilmiş olur. Kuşkusuz bu yükümlülük, tarafın yerine geçip delil toplamayı gerektirmez.