Boşanma Davalarında Avukatlık Masraflarını Kim Öder?

29 Sep, 2022

Boşanma davalarında avukatlık masraflarını kim Öder?

Evliliğin nikah salonunda evlendirme memuru önünde, boşanmanın da mahkeme salonunda hakim kararıyla gerçekleştirildiği hemen herkes tarafından bilinir. Ne var ki insanların küçük yaştan itibaren bir çok kereler nikah merasimlerine katılmalarına ve sürece ilişkin bilgilerinin olmasına rağmen, adliyelere girip çıkma ve boşanma sürecinin nasıl gerçekleştiğine ilişkin bilgileri oldukça sınırlıdır. Bu sınırlılık haklı bir endişeye yol açmakta, boşanmak için adliyeye gelip mahkemeye başvurmak isteyen kişiler adeta yüzme bilmeyen kişinin havuza düşme korkusunu yaşamaktadır. Bu nedenle boşanma sürecinin Ankara boşanma avukatı olarak faaliyet gösteren Karınca avukatlık gibi konunun uzmanı bir avukatlık bürosu aracılığıyla sürdürülmesine ihtiyaç duyulmakta, avukatta bunun karşılığında belli bir ücrete hak kazanmaktadır. Zira müvekkili adına boşanma sürecini takip edip boşanma kararının alınmasını sağlayan avukat, dört yıllık hukuk fakültesi bitirdikten sonra, bir yıl staj yapıp bulunduğu il barosuna kayıtlı olarak faaliyet gösteren serbest meslek erbabıdır. Avukat serbest meslek faaliyeti gereği, kişilerin boşanma davaları yanında, çeşitli hukuk, ceza davalarını da ehliyet ve liyakatla sürdürüp onlar açısından en iyi hukuki sonucu elde etmenin karşılığı olarak danışanlarından veya müvekkillerinden avukatlık ücreti adı altında para alır.

Bu ücret avukat ile danışan kişi veya avukatlık ücret sözleşmesi yapılırken müvekkili arasında başlangıçta belirlenir. Avukatlık vekâlet ücreti sözleşmesinin zorunlu olmamakla birlikte yazılı olması, daha sonra ücret konusunda bir sıkıntı yaşanmaması için kuvvetle tavsiye olunur. Avukatlık ücreti boşanma davalarında maktu (peşin) ve nisbi (oransal) ücret olarak iki türlüdür. Maktu ücret başlangıçta saptanan somut, yani belli bir miktardır. Nisbi ücret ise davanın kazanılması halinde dava sonunda karşı taraftan alınacak tazminat veya mal paylaşımı davasındaki alacak miktarının belli bir yüzdesini oluşturur. Maktu ücretin miktarı ve nisbi ücretin oranı avukatlık ücret sözleşmesinde yazılmalıdır.

Diğer yandan davanın kazanılması halinde devletin belirlediği maktu yani somut bir rakam avukatlık parası veya avukatlık ücreti olarak karşı taraftan yani kaybeden taraftan alınarak davayı kazanan tarafa ödenmek üzere hakim tarafından takdir olunur. Hükümde davacı ya da davalıya ödenmek üzere yazmasına karşın bu para Avukatlık kanunu gereği avukatındır ve yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere avukat ile hukuki yardımda bulunduğu kişi arasında başlangıçta belirlenen avukatlık parası ile ilgisi yoktur. Ankara boşanma avukatı olarak İstanbul İzmir olmak üzere ülke genelinde faaliyet gösteren karınca avukatlık, avukat ile müvekkili arasındaki ilişkinin temelinin güven ilişkisi olması ilkesi doğrultusunda, bu güvenin hiçbir şekilde sarsılmaması ve ücret konusunun dava sürecine etki etmemesi için avukatlık ücret sözleşmesinin yazılı olmasını ve bu ücretin istisnai durumlarda taksitli olması dışında başlangıçta ve peşin ödenmesini tercih etmektedir.

Ankara boşanma avukatı, Avukat Eray Karınca önderliğinde, Karınca Avukatlık aile ve boşanma davaları ile ilgili avukatlık hizmeti, hukuki destek ve danışmanlık vermektedir. Karınca Avukatlık bünyesinde boşanma ve aile hukuku davaları deneyimli avukatlar eşliğinde görülmektedir. Avukatlarımız sayfasından çalışma arkadaşlarımızı inceleyebilirsiniz.

Karınca Avukatlık uzman avukat kadrosu ile Ankara boşanma avukatı olarak faaliyet gösterdiği gibi başta İstanbul ve İzmir olmak üzere tüm Türkiye genelinde aile hukuk alanında, boşanma ve mal paylaşımı davalarında boşanma avukatı olarak süreci baştan sona titizlikle yürütmekte ve müvekkillerinin haklarını bu bilinçle korumaktadır.

Danışmanlık ve destek almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 

 

Boşanma avukatı ile ilgili diğer makalelelerimiz:

Emekli Hakim, Avukat Eray Karınca bugüne kadar gerek Aile Mahkemelerinde yaptığı hakimlik döneminde gerek hakimlikten emekli olduktan sonraki avukatlık döneminde birçok boşanma davasının sürecini başarılı ile yönetmiş, NTV, HaberTürk, TGRT gibi birçok televizyon kanalında ve Hürriyet, Milliyet, Evrensel gibi birçok gazetelere demeç vermiş, başarılı kararları ile haber yapılmış deneyimli boşanma avukatıdır.

Siz de boşanma avukatı arayışınız ilgili karar sürecinde, çalışmalarımıza göz atarak sizin için doğru kararı verebilirsiniz.

Ankara boşanma avukatı için arayın, 0312 451 1723.