Boşanma Avukatı Ne Yapar

29 Sep, 2022

Boşanma Avukatı Ne Yapar

Türkiye’de avukatlar arasında faaliyet alanları ile ilgili olarak resmi bir ayrım yoktur. Nitekim literatür ve mevzuatta da boşama avukatı olarak bir avukatlık dalı bulunmamaktadır. Ancak halk arasında aile hukuku ile ilgilenen avukatlar için boşanma avukatı ifadesinin kullanıldığı bir gerçekliktir. Buna göre boşanma avukatı, aile hukuku uyuşmazlıklarından kaynaklanan boşanma, nafaka, velayet, mal paylaşımı vb. gibi davalar ile ilgilenen avukatların halk arasındaki ismidir. Nitekim Karınca Avukatlık, kurucusu Eray Karınca’nın 1985 yılında Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayan ve Anadolu’da hukuk ve ceza mahkemelerinde devam eden 28 yıllık fiili kürsü hakimliği tecrübesi ile Ankara aile Mahkemesi nde 2011 yılında emekli olmasının ardından, Ankara’da ağırlıklı olarak ceza ve aile hukuku alanlarında faaliyet göstermekte olup iş çevresinde boşanma avukatı olarak bilinmektedir. Doğal olarak iş yükünün büyük çoğunluğunu boşanma, mal paylaşımı, çocuğun velayeti gibi aile hukuku davaları oluşturduğundan, aile mahkemesi hakimliğinin yanı sıra 10 yılı aşan avukatlık sürecinde de Ankara boşanma avukatı olarak çalışmıştır. Dolayısıyla kürsü hakimliğine ek olarak avukatlık sürecinde de davalarının ağırlıklı bölümünü boşanma davaları oluşturduğundan, kürsünün her iki yanındaki bilgi ve birikimini müvekkillerinin hizmetine sunma olanağı vardır.

Buna karşın sanal ortamda görülen, “boşanma avukatı” adı altında açılan kimi başlıkların gerçek dışı ve yanıltıcı içerikler olduğunu veya bu sıfatları kişilerin gelişigüzel kullandıklarını görmekteyiz. Bu durumda bilinçli vatandaşın hak kaybına uğramaması için gerek sanal ortamda gerekse yüz yüze yapacağı görüşmelerde bilinçli olması, seçeceği avukatı titizlikle araştırması, halk arasındaki itibarını sorgulaması, ödeyeceği ücret ve elde edeceği menfaat arasındaki dengeyi gözetmesi, ücretin düşük veya yüksek olmasını tek kriter olarak değerlendirmemesi ilerde hak kaybına uğramaması için elzemdir. Zira dava sayısı olarak çok olması sebebiyle avukatlar bir yana toplumdaki hemen herkesin söz sahibi olduğunu sandığı boşanma davaları sanıldığı kadar kolay, basit davalar değildir. Olayların gelişimi, tarafların ekonomik ve sosyal durumları, yaşları, ilişkileri bağlamında hem kişisel hem de toplumsal olarak farklılıklar gösterdiği için özellikle dava dilekçesinin kaleme alınması aşamasında itibaren dilekçelerin teatisi, ön inceleme duruşması, delillerin ileri sürülmesi ve zamanı, tanıkların dinlenmesi ve karar aşaması olmak üzere her aşamasında ilgi, bilgi, deneyim ve ciddi sorumluluk gerektiren davalardır. Ancak yukarıda da açıkladığımız üzere mevzuatta boşanma avukatı olarak ayrıca bir avukatlık türü tanımlanmadığı ve çok sayıda rastlandığı için uygulamada bu ayrımlara gerekli dikkat ve özen gösterilmeden davaların yürütüldüğü, dolayısıyla çok ciddi ve telafi edilemeyecek hak kayıplarına yol açıldığı görülmektedir. Bu sebeplerle Ankara boşanma avukatı veya Türkiye’nin çeşitli illerinde boşanma avukatı arayışı içerisinde olan iş sahiplerinin, muhataplarının bilgi ve deneyimlerini araştırırken, sorgularken, boşanma davaları yanında büyük çoğunlukla mal rejiminin tasfiyesi (mal paylaşımı) davalarının teknik niteliğini de gözeterek bu konuda eğitim alıp almadıklarını, bu konuda daha önce aldıkları iş sayısını, başarı oranlarını da araştırmaları yerinde olacaktır.

Kaldı ki boşanma dava süreci, aile ilişkilerinin karmaşıklığı ve çocukların varlığı, bilgisizlik ve kötü niyetle birleşince eşler arasında zorlu ve ızdırap verici bir sürece dönüşebilmektedir. Bu sebeple de boşanma sürecinin, uzman bir boşanma avukatı kadrosuyla yürütülmesi sürecin daha az sancılı geçmesi ve ilerde sorunlar yaşanmaması için de çok önemlidir.

Boşanma davalarında her davada olduğu gibi çok önemli bir hazırlık süreci vardır. Deneyimli boşanma avukatı boşanacak kişilerin evlilik içinde yaşadığı sorunları en ince ayrıntısına kadar irdeleyip bu sorunları boşanma davasında hangi hukuki sebeplere dayandıracağını bilmelidir. Alanında uzman boşanma avukatı müvekkilinin anlatımlarından boşanmaya sebep olan olguları seçerek sağlam bir dava zemini oluşturulmalıdır. Çok duyulduğu, çok konuşulduğu için kolay sanılan vakıaların yeterince dile getirilmediği ve hukuki dayanaktan yoksun, kendini doğru ve iyi ifade edemeyen dilekçelerle açılıp yürütülen, aynı şekilde gelişigüzel ya da tam tersine panikle takip edilen bir boşanma davasının hüsranla sonuçlanması veya iş sahibinin elde edebileceği hakların bir kısmından, belki de çoğundan yoksun kalmasına yol açması kaçınılmazdır

Danışmanlık ücretinin alınması kanuni bir hak olup Ankara boşanma avukatının ve müvekkilin haklarının korunmasına için yararlı ve gereklidir.

Ankara boşanma avukatı, Avukat Eray Karınca önderliğinde, Karınca Avukatlık aile ve boşanma davaları ile ilgili avukatlık hizmeti, hukuki destek ve danışmanlık vermektedir. Karınca Avukatlık bünyesinde boşanma ve aile hukuku davaları deneyimli avukatlar eşliğinde görülmektedir. Avukatlarımız sayfasından çalışma arkadaşlarımızı inceleyebilirsiniz.

Karınca Avukatlık uzman avukat kadrosu ile Ankara boşanma avukatı olarak faaliyet gösterdiği gibi başta İstanbul ve İzmir olmak üzere tüm Türkiye genelinde aile hukuk alanında, boşanma ve mal paylaşımı davalarında boşanma avukatı olarak süreci baştan sona titizlikle yürütmekte ve müvekkillerinin haklarını bu bilinçle korumaktadır.

Danışmanlık ve destek almak için buraya tıklayarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Ankara’daki boşanma avukatlarından da müvekkillerinin sorunlarına en uygun hukuki çözümleri bulup gerekirse yasalardaki olanakları zorlayarak aile mahkemesi hakiminden talep etmeleri beklenir. Nitekim Ankara’da boşanma avukatı olarak faaliyet gösteren Karınca Avukatlık, uzun yıllara dayanan birikimini kullanarak uzman, nitelikli, çalışkan, enerjik, donanımlı avukat kadrosu ile iş sahiplerinin gereksinimlerini anlayıp, onları aydınlatarak, boşanma davası sürecinde sırasında çıkabilecek tüm sorunlarda mağduriyet yaşamamaları için mahkemelerden gerekli taleplerde bulunarak hukuksal süreci titizlikle yürütür.

 

Boşanma davası ile ilgili bilgi ve destek almak için;
Buraya tıklayarak 0312 451 1723  bize ulaşın.

Ankara boşanma avukatı arayışınızla ilgili karar vermeden önce, Basında Biz Sayfamız üzerinden kurucu avukatımız, Eray Karınca'nın HaberTürk, NTV, Hürriyet, Milliyet, Evrensel gibi televizyon ve gazetelerde yer alan demeçlerine bakmanızı ve sizin için en doğru kararını vermenizi tavsiye ederiz.

 

Ankara Boşanma Avukatı

 

Karar vermeden önce şimdi arayın, 0312 451 1723.

 

 

Boşanma avukatı ile ilgili diğer makalelelerimiz:

Emekli Hakim, Avukat Eray Karınca bugüne kadar gerek Aile Mahkemelerinde yaptığı hakimlik döneminde gerek hakimlikten emekli olduktan sonraki avukatlık döneminde birçok boşanma davasının sürecini başarılı ile yönetmiş, NTV, HaberTürk, TGRT gibi birçok televizyon kanalında ve Hürriyet, Milliyet, Evrensel gibi birçok gazetelere demeç vermiş, başarılı kararları ile haber yapılmış deneyimli boşanma avukatıdır.

Siz de boşanma avukatı arayışınız ilgili karar sürecinde, çalışmalarımıza göz atarak sizin için doğru kararı verebilirsiniz.

Ankara boşanma avukatı için arayın, 0312 451 1723.