Blog

Anayasa Yargısı

Jul 24, 2020

DEVAMINI OKU

ALDATILAN EŞ TARAFINDAN ÜÇÜNCÜ KİŞİYE KARŞI AÇILAN MANEVİ TAZMİNAT DAVASININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Jul 24, 2020

DEVAMINI OKU

Aile mahkemelerinde Çalışan Uzmanların İşlev ve Konumu

Jul 24, 2020

DEVAMINI OKU

Aile hukuku ve miras hukukuna ilişkin bilirkişilik yapmak

Jul 24, 2020

DEVAMINI OKU

Adli Yargı

Jul 24, 2020

DEVAMINI OKU

6284 SAYILI KANUN’UN UYGULANMASINDAKİ SORUNLAR

Jul 24, 2020

DEVAMINI OKU

Avukat gözüyle boşanma davaları

Jul 24, 2020

Avukat gözüyle boşanma davaları: Çünkü, Avukatların müvekkillerinden öğrendikleri bilgiler ışığında dile getirdikleri somut olay ve ihtiyaçlar ile hâkimlerin ve Yargıtay’ın bunlara verdiği cevaplar ve sunduğu çözüm önerileri örtüşmeyebiliyor. Yargıtay ne demişçi hukukçular ve şablon kararlar tarafları tatmin etmeyebiliyor ve sorunları çözemiyor, toplumsal barışa katkı sağlamıyor.

DEVAMINI OKU

Kullanılan dil özenli olup meslektaşlar ve taraflar arasında gereksiz husumet ve tartışmalara yol açmamalı

Jul 24, 2020

Kullanılan dil özenli olup meslektaşlar ve taraflar arasında gereksiz husumet ve tartışmalara yol açmamalı, kısa ve yalın olmalı, dava konusunun ve yerine göre talebin dışına çıkılmamalıdır.

DEVAMINI OKU

Koltuk 1/A ve bir zarif Bakan.

Jul 24, 2020

DEVAMINI OKU

Aile hukuku, (boşanma ve mal rejimin tasfiyesi) eğitimlerine devam

Jul 24, 2020

DEVAMINI OKU

Trabzon’da nafakayı konuşacağız.

Jul 24, 2020

DEVAMINI OKU

Emine Bulut cinayeti

Jul 24, 2020

DEVAMINI OKU