Blog

Boşanma Avukatları Cerraha Benzer...

Nov 24, 2020

Kimi evlilikler ameliyat edilmezse kangrenleşecek uzuvlara benzer.

DEVAMINI OKU

Cüretkar ve Yasaya Açıkça Aykırı Bir Ka...

Nov 18, 2020

Evlilik süresi nazara alınarak İstanbul 11. BAM süresiz nafaka kararını ortadan kaldırmıştır.

DEVAMINI OKU

Yargıtay, Soyun Babadan Devam Edeceği İlke...

Nov 10, 2020

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin soyun babadan devam edeceği ilkesine ilişkin kararı

DEVAMINI OKU

Kadına Yönelik Şiddet...

Oct 27, 2020

Günlük gazetelerin iç sayfalarında sıkça rastlanan ve ne yazık ki kanıksanan haberler arasında yer alan kadına yönelik şiddet, toplum içi şiddetin çok önemli bir bölümüdür. Yazılı ve görsel basına töre cinayeti, namus cinayeti...

DEVAMINI OKU

Danışma Ücreti Almak, Avukat Açısından ...

Oct 21, 2020

Avukatın danışma ücreti alması, gelişmiş ülkelerin tersine, ülkemizde sorun olabilmekte.

DEVAMINI OKU

Gö'cen Ben...

Oct 11, 2020

DEVAMINI OKU

Aile Mahkemelerinde Çalışan Uzmanların İ...

Oct 06, 2020

Aile mahkemeleri aile içi şiddeti önleme yanında, sosyal amaç olarak aileyi güçlendirme, sorunları kaynağında çözmeyi amaçlayan özel nitelikli mahkemeler olarak kurulmuştur.

DEVAMINI OKU

Avukatın Çantası Aranamaz...

Sep 20, 2020

Demokratik hukuk devletinin işlemesinde, yargılamanın ve hak arama özgürlüğünün sağlanmasında temel unsurlardan olan ve bu hususların gerçekleşmesinde emeği geçen avukatlık mesleğinin mensubu olan davacının, müvekkilinin eşinin önünde eşya aramasına maruz kalmasının meslek onurunu zedelediği, meydana gelen üzüntüsünün karşılanabilmesi maksadıyla 10.000 TL manevi tazminatın davacı avukata ödenmesi

DEVAMINI OKU

Sigorta Tahkim Kurulu Kararlarına Karşı Do...

Sep 20, 2020

Yargıtay İçtihadı Birleştirme Hukuk Genel Kurulunun 19/06/2020 tarih ve 2019/4 Esas - 2020/1 Karar sayılı kararı uyarınca Sigortacılık Kanunun 30. maddesi ile kurulan Sigorta Tahkim Komisyonu İtiraz Hakem Heyeti kararlarına karşı Bölge Adliye Mahkemelerinde istinaf kanun yoluna gidilemeyecek olup doğrudan Yargıtay'a temyiz kanun yoluna gidilebilecektir.

DEVAMINI OKU

Zinaya Dayalı Boşanma Davasında Hangi Deli...

Sep 17, 2020

Zinaya dayalı boşanma davasında hangi delillerin nasıl kullanılacağı dava açısından büyük önem taşımaktadır.

DEVAMINI OKU

Tarihsel Süreçte Kadına Yönelik Şiddet V...

Sep 08, 2020

Kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkla mücadelenin tarihsel süreçteki gelişimi

DEVAMINI OKU

Eray Karınca Bianet'te: "İstanbul Sözleşm...

Aug 08, 2020

Eray Karınca, Bianet'te yayınlanan makalesinde "[İstanbul Sözleşmesi] (...) kadını güçlendirmeyi amaçlamakla, kadının erkeğe biata dayanan ataerkil modeli dışladığı için hedef tahtasına tutuluyor." dedi.

DEVAMINI OKU