Avukatlık Ücreti Nedir?

29 Sep, 2022

Boşanma Davalarında Avukatlık Ücreti Nedir?

boşanma avukatı ücreti - avukatlık ücreti

1- Avukatlık Ücreti Nedir?

İçinde yaşadığımız dünyada insanlar mal alışverişi veya hizmet sunumu karşılığında bir bedel öderler. Buna kabaca olarak ücret demek yerinde olur.

Avukatlar da müvekkillerine sundukları hizmet karşılığı olarak avukatlık ücreti alırlar. Avukatlık ücreti, konusu para olmayan davalarda maktu yani belirli bir parasal miktar olarak kararlaştırılır. Konusu para olan ya da içerisinde parasal değer ifade eden bir miktar bulunan davalarda, maktu ücretin yanı sıra o miktarın belli bir oranı üzerinden, -yasal sınır %10 ile %25 arasıdır- nisbi ücret belirlenir.

1- Avukatlık Ücreti Nedir?

Boşanma davalarında ise hem maktu hem de nispi ücret kararlaştırılır. Çünkü boşanma davasının konusunu, gövdesini boşanma kararı oluşturur. Ancak bir evlilik ilişkisini sona erdiren boşanma kararında, boşanmanın yanında, var ise tarafların ortak çocuklarının velayeti, diğer ebeveynin çocukla kişisel ilişkinin düzenlenmesi, çocuğun nafakası da karara bağlanır. Aynı şekilde boşanma sürecinde ve kararın kesinleşmesinden sonraki süreçte ekonomik ve sosyal açıdan zayıf olan eşin haklı olduğu halde, sırf boşanıyor diye eşi tarafından mağdur edilmemesi, zarar görmemesi için nafaka takdiri ve boşanma davası sürecindeki barınma sorunu, konutun özgülenmesi aidatlarının ödenmesi gibi hususlar da boşanma kadar önemlidir. O halde velayet, nafaka, kişisel ilişki, boşanma davası sürecindeki geçici koruyucu tedbirler ve bu davaların birkaç yıl sürebildiği gibi hususlar boşanma davalarında maktu ücretin belirlenmesinde hesaba katılmalıdır.

Öte yandan boşanmada haklı olan, yasal deyişiyle kusursuz ya da ötekine göre daha az kusuru olan eşin, beklenen ya da mevcut haklarından boşanma nedeniyle mahrum kalmasının sonucu olarak, haksız çıkan eşten maddi ve manevi tazminat isteme hakkı vardır. Bu hak alacak hakkı olup parasal karşılığı olduğundan, avukatın vekiline kazandıracağı miktar üzerinden nisbi ücret alacağı doğar. Bu ücret davada başarılı olma koşuluna bağlı olup davanın kayıp edilmesi veya eşit kusur halinde tazminata hükmedilmemesi gibi durumlarda avukata ödenmez. Başka deyişle bu ücret, dava sonucunda kazanılan belirli bir para olması halinde o miktarın, taraflarca ortak kararlaştırılan belirli bir oranının, avukata ödenmesinden ibarettir

Ankara boşanma avukatı, Avukat Eray Karınca önderliğinde, Karınca Avukatlık aile ve boşanma davaları ile ilgili avukatlık hizmeti, hukuki destek ve danışmanlık vermektedir. Karınca Avukatlık bünyesinde boşanma ve aile hukuku davaları deneyimli avukatlar eşliğinde görülmektedir. Avukatlarımız sayfasından çalışma arkadaşlarımızı inceleyebilirsiniz.

Boşanmada Avukatlık Ücreti Ne Kadardır? Boşanmada Avukatlık Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Boşanmada avukatlık ücreti, avukat ile müvekkil adayı arasında serbestçe düzenlenir. Yazılı olması şart değil ise de "söz uçar yazı kalır" ifadesinin gereği olarak yazılı düzenlenmesi yerinde olur.

Öte yandan müvekkil adayları haklı olarak ücretin önceden bilinmesini ve pahalı olmamasını isterler. Ne var ki avukatlık hizmeti her olay ve her davanın özelliklerine göre değişir. Başka deyişle nicelikli yani ölçülebilen, sınırlı, önceden öngörülebilen bir hizmet olmadığı için bu ücretin herkes için sabit olmasını beklemek adil olmaz. O halde avukatlık ücretinin belirlenmesinde temel ilke adil olmasıdır. Verilecek hizmetin niteliği, süresi, aşamaları, müvekkile kazandırılacak değerler ile avukatın harcayacağı zaman, emek ve bunlar kadar önemli olan bilgi ve deneyimi de hesaba katılmalıdır.

O halde avukatlık ücreti belirlenirken, davanın organik bir süreç olduğu, durağan olmadığı, avukatın gelişen yeni durumlara göre inisiyatif kullanabilme yeteneği, özcesi verilecek hizmetin niteliği gözetilmelidir. Çünkü çok önemli olan dava dilekçesinin veya cevabının yazımından itibaren tüm aşamalardaki dilekçelerde olduğu gibi duruşma aşamasında da müvekkillerin haklarının sonuna kadar savunulması, hak kaybı yaşanmaması için Avukatın aldığı ücretin, müvekkiline kazandıracakları ile uyumlu olması, yani adil olması çok değerlidir.

Danışmanlık ve destek almak için buraya tıklayarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Nitekim Ankara boşanma avukatı olarak, Türkiye’nin her yerinde faaliyet gösteren Karınca Avukatlık, kurucusu Avukat Eray Karınca’nın 40 yılı aşan deneyimi ve bilgisi ışığında, özellikle aile hukuku (boşanma davaları, mal rejimi davaları, nafaka, velayet) alanında sürekli olarak çalışan, bu nedenle kısa zamanda deneyim sahibi olan bilgili, genç avukat kadrosunun enerjisi ile de ilk derece mahkemesi olan aile mahkemeleri ile istinaf derecesi bölge adliye mahkemesi ve Yargıtay aşamalarında, yani davanın açılmasından başlayıp nihai karar alınana kadar ki tüm süreçte, müvekkillerinin haklarını titizlikle savunmaya özen gösteren bir avukatlık bürosudur.

boşanma davası avukat ücret

Karınca avukatlık Boşanma davalarında veya mal rejimi davalarında vekalet ücretini belirlerken, karşılıklı çıkar ve hakkaniyeti gözetir. Bir diğer ilke, derlenen ücretin iki tarafında huzurunu kaçırmamasıdır. Avukat yıllarca sürebilecek olan davada emeğinin karşılığını almalı, müvekkil de davasını ehil, bilgili, deneyimli, enerjik, başarılı bir avukatlık bürosuna emanet ettiğini ve bunun karşılığı olan uygun miktarda ücreti ödediğini hissetmelidir. Kısacası Karınca Avukatlık boşanma davalarında avukatlık ücretini müvekkile kazandırılacak değer ile harcanacak emek, zaman, bilgi ve deneyimi hesaplayarak talep eder. Sözleşme imzalandıktan sonra müvekkilinin bürodan huzurla çıkmasını önemser.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Ankara’daki boşanma avukatlarından da müvekkillerinin sorunlarına en uygun hukuki çözümleri bulup gerekirse yasalardaki olanakları zorlayarak aile mahkemesi hakiminden talep etmeleri beklenir. Nitekim Ankara’da boşanma avukatı olarak faaliyet gösteren Karınca Avukatlık, uzun yıllara dayanan birikimini kullanarak uzman, nitelikli, çalışkan, enerjik, donanımlı avukat kadrosu ile iş sahiplerinin gereksinimlerini anlayıp, onları aydınlatarak, boşanma davası sürecinde sırasında çıkabilecek tüm sorunlarda mağduriyet yaşamamaları için mahkemelerden gerekli taleplerde bulunarak hukuksal süreci titizlikle yürütür.

 

Boşanma davası ile ilgili bilgi ve destek almak için;
Buraya tıklayarak 0312 451 1723  bize ulaşın.

Ankara boşanma avukatı arayışınızla ilgili karar vermeden önce, Basında Biz Sayfamız üzerinden kurucu avukatımız, Eray Karınca'nın HaberTürk, NTV, Hürriyet, Milliyet, Evrensel gibi televizyon ve gazetelerde yer alan demeçlerine bakmanızı ve sizin için en doğru kararını vermenizi tavsiye ederiz.

Karar vermeden önce şimdi arayın, 0312 451 1723.

Karınca Avukatlık uzman avukat kadrosu ile Ankara boşanma avukatı olarak faaliyet gösterdiği gibi başta İstanbul ve İzmir olmak üzere tüm Türkiye genelinde aile hukuk alanında, nafaka, boşanma ve mal paylaşımı davalarında boşanma avukatı olarak süreci baştan sona titizlikle yürütmekte ve müvekkillerinin haklarını bu bilinçle korumaktadır.

Boşanma avukatı ile ilgili diğer makalelelerimiz:

Ankara boşanma avukatı için arayın, 0312 451 1723.