Avukatlarımız – Ankara Avukat

Eray Karınca

Eray Karınca

Kurucu, Avukat
Avukat Eray Karınca Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi ve TODAİE Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı’nı Dernek Hak ve Özgürlükleri konulu tezi ile tamamladı. Bu çalışma 1996 yılında yayımlandı. 1985 yılında Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkimliğe başladı. Meslek hayatı boyunca Asliye Ceza Mahkemeleri’nde,  Ankara’da Ticaret Mahkemesi, Asliye Hukuk ve Aile Mahkemesi’nde hâkimlik yaptı. 2010 yılında emekli oldu; halen serbest avukattır (Ankara avukat). Karınca, kadın ve çocuklara yönelik şiddetin önlenmesi konusunda yazı ve kararları ile tanındı. Bilgilerini TBMM Araştırma Komisyonlarında paylaştı. 4320 (Aile içi Şiddetten Korunma) sayılı yasaya ilişkin Yönetmelik çalışmasına katıldı. 6284 sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un içeriğinde etkili oldu. Hakimliği sırasında edebiyatla da uğraşan Eray Karınca’nın ilk öyküleri, 1993-95 yılları arasında, Zonguldak’ta çıkan Uğraş dergisinde yayımlandı. Aydın’da, Aydınca dergisinin çıkarılmasına emek verdi. Öykü ve hukuk kitapları olup, birçok hukuki çalışması ve makalesi vardır. Ödülleri: – “Şanlıurfa’dan Örneklerle Kan Davaları” Türk Sosyal Bilimler Derneği Genç Sosyal Bilimciler Ödülü, 1987. – “Çimlerin Dansı” Ankara Barosu Meslekle İlgili Anılar birincilik ödülü, 1999. – “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet” Milliyet Gazetesi Örsan Öymen Yılın İnceleme Ödülü, 2009. – “Kız Doğursun Anneler” Cumhuriyet Gazetesi Yunus Nadi Sosyal Bilimler Araştırma Ödülü, 2011. Makalelerinden Örnekler: – Kan Davaları, Adalet Dergisi, 1987 – Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Mülkiyeliler Dergisi – Banka Kredi Sözleşmeleri, Faruk Erem’e Armağan, Türkiye Barolar Birliği Yayınları; Terazi Hukuk Dergisi, 2000 – İntihal ve İktibas, Adalet Dergisi, 2002 – Vakıf Davalarında Hak Düşürücü Süre, Terazi Hukuk Dergisi – Yargı-Yürütme İlişkileri, Terazi Hukuk Dergisi – Yargıçların Dernek Kurma Serüveni, Terazi Hukuk Dergisi – Voltaire Olmak, Cumhuriyet Gazetesi Kitaplarından Örnekler: – Dernek Hak ve Özgürlükleri, 1996. – Kadına Yönelik Aile İçi Şiddete İlişkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Yayınları, 2008 – Kız Doğursun Anneler, Bilgi Yayınları, 2011. – Sorularla Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele-Hukukçular İçin El Kitabı, Muğla Barosu Yayınları, 2013. Öykü Kitapları: – Çökelez – Hayvanat Bahçesinde Bir Gün (çocuklar için) – Bir Top Sarı Işık – Erkan Açan Papatyalar – Denizkızı (çocuklar için) – Perilerin Dansı (çocuklar için) – İki Çılgın Otomobil (çocuklar için) – Keçi Adası (çocuklar için)
Fatma Bodur Gönülal

Fatma Bodur Gönülal

Avukat
1992 yılında Ankara’da doğdu. Lisans öğrenimini 2017 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. Fakültedeki eğitim hayatı boyunca aile hukuku, kadın hakları alanlarına yoğunlaştı. 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Yasa Uygulaması ve Boşanma Davalarına Etkileri ; Eşler Arasında Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar- Tasfiye – Bilirkişi Raporları ve Uygulamaları gibi Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen seminer programlarını tamamlayarak sertifika aldı. Lisans öğreniminin 2. 3. ve 4. yılında bursiyeri olduğu Türk Eğitim Vakfı tarafından Yükseköğrenim Başarı Ödülüne layık görüldü. 2017 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Prof. Dr. Gülriz Uygur koordinatörlüğünde düzenlenen ‘Hapishaneler Hukuk Kliniği’ konulu klinik çalışmasına katıldı. 01.03.2017 tarihinden beri Karınca Avukatlık’ta çalışmakta olup, 05.08.2018 itibariyle Ankara Barosu’nda avukatlık stajını tamamlamıştır. 12.09.2018 tarihinden itibaren Ankara Barosuna kayıtlı olarak avukatlık mesleğini icra etmektedir.
Janset Özdemir

Janset Özdemir

Avukat
2018 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Prof. Gülriz Uygur koordinatörlüğünde yürütülen Aile Mahkemeleri Hukuk Kliniğinde, Arabuluculuk Daire Başkanlığı ile yürütülen Arabuluculuk Kliniğinde, Yargıtay Başkanlığı ile yürütülen Yargıtay Etik İlkeleri Kliniğinde çalıştı ve sertifika aldı. Lisans eğitimi döneminde TBB-MISC Sağlık Hukuku, TBB 6284s. Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Yasa ve Boşanma Davalarına Etkileri eğitimlerine katıldı. 2017 yılında Model United Nations-EuroAsia Model United Nations Training and Development Conferance sertifikası aldı. Lisans eğitimi boyunca her yıl farklı alanlarda yaz stajları yaptı. Gelisimhukuk.org sitesinde editörlük yaptı. Ankara Genç Filarmoni Orkestrasında çalıştı, TOG gönüllüsü olarak faaliyetlere katıldı. Staj döneminde TBB Kişisel Verilerin Korunması Kanunu eğitimi, Türavak Aile Hukuku ve Mal Rejimi Davaları ve TBB Kamulaştırma Davaları ve Uygulamadan Doğan Sorunlar eğitimlerini tamamladı. Yasal stajını Ankara Barosunda başlatarak Kasım 2018-Aralık 2019 tarihleri arasında Karınca Avukatlık Ofisinde tamamladı. Ocak 2020 tarihinden itibaren Ankara Barosuna kayıtlı olarak avukatlık mesleğini icra etmektedir.
Onur Mutlu

Onur Mutlu

Stajyer Avukat
2019 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2018 yılında T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında yaptığı yaz stajı kapsamında Enerji Hukuku ve Maden Hukuku alanlarındaki tam yargı ve iptal davaları hakkında çalışmalar yapıp Soma Maden Kazası tam yargı davaları, maden işletme sahası ruhsat iptal davaları, Maden Kanunu’na muhalefet kapsamındaki idari para cezalarının iptaline yönelik davalar üzerine yoğunlaştı. Yargıtay Başkanlığı ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliği kapsamında yapılan ‘Yargıtay Etik İlkeleri Hukuk Kliniği’ eğitimi programına katıldı. 18-22 Haziran 2018 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen eğitimi tamamladı. Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen özel eğitim seminerlerine katıldı. Ağustos 2019’dan beri Karınca Avukatlık bürosunda stajına devam etmektedir.