Avukatlarımız – Ankara Avukat

Eray Karınca

Eray Karınca

Kurucu, Avukat
Avukat Eray Karınca Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi ve TODAİE Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı’nı Dernek Hak ve Özgürlükleri konulu tezi ile tamamladı. Bu çalışma 1996 yılında yayımlandı. 1985 yılında Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkimliğe başladı. Meslek hayatı boyunca Asliye Ceza Mahkemeleri’nde,  Ankara’da Ticaret Mahkemesi, Asliye Hukuk ve Aile Mahkemesi’nde hâkimlik yaptı. 2010 yılında emekli oldu; halen serbest avukattır (Ankara avukat). Karınca, kadın ve çocuklara yönelik şiddetin önlenmesi konusunda yazı ve kararları ile tanındı. Bilgilerini TBMM Araştırma Komisyonlarında paylaştı. 4320 (Aile içi Şiddetten Korunma) sayılı yasaya ilişkin Yönetmelik çalışmasına katıldı. 6284 sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un içeriğinde etkili oldu. Hakimliği sırasında edebiyatla da uğraşan Eray Karınca’nın ilk öyküleri, 1993-95 yılları arasında, Zonguldak’ta çıkan Uğraş dergisinde yayımlandı. Aydın’da, Aydınca dergisinin çıkarılmasına emek verdi. Öykü ve hukuk kitapları olup, birçok hukuki çalışması ve makalesi vardır. Ödülleri: – “Şanlıurfa’dan Örneklerle Kan Davaları” Türk Sosyal Bilimler Derneği Genç Sosyal Bilimciler Ödülü, 1987. – “Çimlerin Dansı” Ankara Barosu Meslekle İlgili Anılar birincilik ödülü, 1999. – “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet” Milliyet Gazetesi Örsan Öymen Yılın İnceleme Ödülü, 2009. – “Kız Doğursun Anneler” Cumhuriyet Gazetesi Yunus Nadi Sosyal Bilimler Araştırma Ödülü, 2011. Makalelerinden Örnekler: – Kan Davaları, Adalet Dergisi, 1987 – Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Mülkiyeliler Dergisi – Banka Kredi Sözleşmeleri, Faruk Erem’e Armağan, Türkiye Barolar Birliği Yayınları; Terazi Hukuk Dergisi, 2000 – İntihal ve İktibas, Adalet Dergisi, 2002 – Vakıf Davalarında Hak Düşürücü Süre, Terazi Hukuk Dergisi – Yargı-Yürütme İlişkileri, Terazi Hukuk Dergisi – Yargıçların Dernek Kurma Serüveni, Terazi Hukuk Dergisi – Voltaire Olmak, Cumhuriyet Gazetesi Kitaplarından Örnekler: – Dernek Hak ve Özgürlükleri, 1996. – Kadına Yönelik Aile İçi Şiddete İlişkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Yayınları, 2008 – Kız Doğursun Anneler, Bilgi Yayınları, 2011. – Sorularla Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele-Hukukçular İçin El Kitabı, Muğla Barosu Yayınları, 2013. Öykü Kitapları: – Çökelez – Hayvanat Bahçesinde Bir Gün (çocuklar için) – Bir Top Sarı Işık – Erkan Açan Papatyalar – Denizkızı (çocuklar için) – Perilerin Dansı (çocuklar için) – İki Çılgın Otomobil (çocuklar için) – Keçi Adası (çocuklar için)

Furkan Kaynak

Avukat
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2016 yılında mezun oldu. 2015 Yılında Koç Üniversitesi’nde Türkiye Felsefe Kurumu’nca düzenlenen “İnsan Haklarıyla Gerekçelendirmek” konulu programı tamamladı. 2016 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde düzenlenen Bireysel Başvuru” konulu klinik çalışmasına katıldı. Halen Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku/Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Bölümü’nde yüksek lisans yapmaktadır.  Kent Havası, Kent-İnsan İlişkileri ve Latife Tekin” isimli makalesi Minerva Hukuk Felsefesi E-Dergisi’nde yayımlandı. Orta seviyede İngilizce bilmektedir.
Fatma Bodur Gönülal

Fatma Bodur Gönülal

Avukat
1992 yılında Ankara’da doğdu. Lisans öğrenimini 2017 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. Fakültedeki eğitim hayatı boyunca aile hukuku, kadın hakları alanlarına yoğunlaştı. 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Yasa Uygulaması ve Boşanma Davalarına Etkileri ; Eşler Arasında Mal Rejiminden Kaynaklanan Davalar- Tasfiye – Bilirkişi Raporları ve Uygulamaları gibi Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen seminer programlarını tamamlayarak sertifika aldı. Lisans öğreniminin 2. 3. ve 4. yılında bursiyeri olduğu Türk Eğitim Vakfı tarafından Yükseköğrenim Başarı Ödülüne layık görüldü. 2017 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Prof. Dr. Gülriz Uygur koordinatörlüğünde düzenlenen ‘Hapishaneler Hukuk Kliniği’ konulu klinik çalışmasına katıldı. 01.03.2017 tarihinden beri Karınca Avukatlık’ta çalışmakta olup, 05.08.2018 itibariyle Ankara Barosu’nda avukatlık stajını tamamlamıştır. 12.09.2018 tarihinden itibaren Ankara Barosuna kayıtlı olarak avukatlık mesleğini icra etmektedir.
Sena Karaıslı

Sena Karaıslı

Stajyer Avukat
15.05.1992 tarihinde Denizli’de doğdu. Lisans eğitimini %50 burslu TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlayarak 2017 yılında mezun oldu. Lisans öğreniminde Hukuk İngilizcesi alanında dersler aldı. Orta derecede İngilize ve Almanca bilmektedir. Ekim 2017’de Ankara Barosu’nda avukatlık stajına başlamış, Mayıs 2018’den beri Karınca Avukatlık bürosunda stajını sürdürmektedir. Ankara Barosunun Gelincik projesinde gönüllü olarak yer almaktadır.
Karya Deniz Kocabaş

Karya Deniz Kocabaş

Stajyer Avukat
16.10.1995 tarihinde Ankara’da doğdu. 2013 yılında TED Ankara Koleji’nden mezun oldu. Lisans eğitimini 2018 yılında Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamladı. Fakültedeki eğitim hayatı boyunca okul topluluklarında etkin olarak rol aldı. Hukukta Kariyer Forumları ve Cinsel İstismara Karşı Farkındalık Sempozyumu düzenlenmesinde katkı sağladı. Karşılaştırmalı Hukuk Açısından Aile Hukukunda Arabuluculuk ve Sorunları Sempozyumuna ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Takbis Uygulamaları konulu etkinliğine katılarak sertifika aldı. İleri derece İngilizce bilmektedir. Şu an ise İspanyolca öğrenmektedir. Eylül 2018’den beri Karınca Avukatlık bürosunda stajını sürdürmektedir.
Sena Sütlü Sarıoğlu

Sena Sütlü Sarıoğlu

Avukat
Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2014 yılında mezun oldu. Yasal stajını Ankara Barosu’nda 2015 yılında tamamladı.

2016 yılında Viyana Üniversitesi Avrupa ve Uluslararası Ticaret Hukuku (İngilizce) alanında tezli yüksek lisansını bitirdi. Çeşitli hukuk bürolarında tecrübe edindikten sonra Karınca Avukatlık bünyesine dahil oldu. İleri seviyede İngilizce, orta seviyede Almanca bilmektedir.

Sertifikalar

2014-2015 Hukukçular için İngilizce I Sertifika Programı, Ankara Üniversitesi Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü

2015      Tüketici Hukuku, Ankara Barosu Eğitim Merkezi

2016      B2/1 Almanca Dil Bitirme Sertifikası, Deutsch Akademie

2018     Gümrük ve Dış Ticaret Mevzuatı Eğitimi Katılım Sertifikası, KTG Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri

2019     Aile Hukuku ve Mal Rejimleri, TÜRAVAK İleri Eğitim Programı

Zelal Nur Ünal

Zelal Nur Ünal

Stajyer Avukat

1995 yılında Ankara’da doğdu. Lisans öğrenimini  2018 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı . Fakültedeki eğitim hayatı boyunca aile hukuku, kadın hakları, toplumsal cinsiyet, meslek etiği alanları ile ilgilendi. 2018 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Prof.Dr. Gülriz Uygur koordinatörlüğünde yürütülen “Hapishaneler Hukuk Kliniği” konulu klinik çalışmasına katılarak bu eğitimi tamamladı. Aynı yıl Yargıtay Başkanlığı- Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliğinde yürütülen hukuk kliniği çalışmaları kapsamında Yargıtay Etik İlkeleri Hukuk Kliniği eğitimini tamamlayarak “Yargıtay Etik Kolaylaştırıcısı” sertifikası almaya hak kazandı.Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen Eğitim Semineri Programı ve Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen özel eğitim seminerlerine katıldı. İyi düzeyde İngilizce bilmektedir. Ocak 2019 ‘dan  beri Karınca Avukatlık bürosunda stajını sürdürmektedir.

Janset Özdemir

Janset Özdemir

Stajyer Avukat
2018 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Prof. Gülriz Uygur koordinatörlüğünde yürütülen Aile Mahkemeleri Hukuk Kliniğinde, Arabuluculuk Daire Başkanlığı ile yürütülen Arabuluculuk Kliniğinde, Yargıtay Başkanlığı ile yürütülen Yargıtay Etik İlkeleri Kliniğinde çalıştı ve sertifika aldı. TBB-MISC Sağlık Hukuku, TBB 6284s. Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Yasa ve Boşanma Davalarına Etkileri, Türavak Aile Hukuku ve Mal Rejimi Davaları ve TBB Kamulaştırma Davaları ve Uygulamadan Doğan Sorunlar eğitimlerine katıldı. 2017 yılında Model United Nations-EuroAsia Model United Nations Training and Development Conferance sertifikası aldı. Lisans eğitimi boyunca her yıl farklı alanlarda yaz stajları yaptı. Gelisimhukuk.org sitesinde editörlük yaptı. Ankara Genç Filarmoni Orkestrasında çalıştı, TOG gönüllüsü olarak faaliyetlere katıldı. Yasal stajını Kasım 2018’de Ankara Barosu’nda başlattı. Avukatlık stajına Karınca Avukatlık Ofisinde devam etmektedir.