Avukatın Öz-El Kitabı

29 Sep, 2022

 

 

         Platon Yayıncılık tarafından avukatlara rehber olması için çıkarılan Avukatın Öz-El Kitabı Avukat Eray Karınca’nın içlerinde yer almaktan onur duyduğu hepsi alanlarında isim yapmış, birbirinden değerli isimler olan Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu, Av. Begüm Gürel, Av. Atilla Özen, Av. M. Ufuk Tekin, Av. Zafer İşeri, Av. Ümit Ortak, Av. Arb. Nehir Şeyda Musal, İstanbul BAM Cumhuriyet Savcısı Ali Parlar, Profesör Doktor Seyithan Deliduman ve daha 16 adet yazarın da katkıları ile ortaya çıkan dev bir eserdir. Özellikle genç meslektaşlara ve stajyerlere yararlı olacağı inancındayız.

      Av. Eray Karınca kitabın aile hukuku bölümünü yazarken, hakim ve avukat olarak kürsünün iki yanında görev yapmış olmanın deneyimleri ışığında özellikle avukatların ihtiyaç duyduğu alanlara özel ilgi göstermiş, bunun yanında aile hukukunun temel ilkelerini ve bakış açısını da gözden kaçırmamıştır.

 

      Aile hukuku özel hukuk içerisinde yer almakla birlikte kamusal karakteri olup toplumun mikro düzeydeki ilişkilerini ele almaktadır. Yasalarımızda aile mahkemesi hakimlerine olağanüstü diyebileceğimiz nitelikte yetkiler tanınmakla birlikte bu yetkilerin aile mahkemesi hakimlerince ve aile hukuku alanında çalışan avukat ve diğer hukukçularca yeterince benimsenip uygulandığı söylenemez. Yasalarda tanınan bu olanakların geçici tedbirlerde (TMK madde 169) olduğu gibi layıkınca kullanılamaması boşanma aşamasında eşler arasındaki ilişkilerin iyice bozulmasına neden olmakta, çoklukla ekonomik ve sosyal açıdan güçsüz olan kadınların aleyhine sonuçlar yaratmakta ve toplumsal barışa çok ciddi zarar vermektedir. Oysa ailenin toplumun temel taşı olmasının doğal sonucu olarak, iyi işlemeyen, çocuklar ve eşler için devamında yarar kalmamış birlikteliklerin tasfiyesi olarak da nitelendirebileceğimiz boşanma sürecinin eşler, çocuklar ve toplum açısından en az hasarla sürdürülebilmesi için, gerekli olan durumlarda hakimin resen müdahalesi gerekli ve zorunludur. Bu gereklilik, çeşitli nedenlerle yerine getirilmediğinde, boşanma davalarına bakan uzman avukatların devreye girerek ekonomik ve sosyal açıdan güçsüz olan tarafın dava açma hakkını kullanması veya karşı tarafın açtığı boşanma davasını kabule zorlanmaması için hakimin gerekli tedbirleri almaya ikna etmeleri beklenir, çünkü hukuk yargılamasında avukatın görevi ikna etmek, hakimin ise usul hukuku ve maddi hukuk ilkeleri çerçevesinde ikna olmaktır.

      Ankara boşanma avukatı olarak bilinen ve bu alanda görev yapan Karınca Avukatlık başta kurucusu Av. Eray Karınca’nın aile mahkemesi hakimliği ile 10 yılı aşan Ankara boşanma avukatlığı deneyimleri ışığında ve uzman avukat kadrosu ile hak sahiplerini ve boşanma davasında mağdur olan, mağdur edileceği düşüncesinde olan herkese danışmanlık, arabuluculuk ve avukatlık hizmetini vermektedir. Avukatın Öz-El Kitabı’ndaki aile hukuku bölümü Av. Eray Karınca’nın 28 yıllık hakimlik ve Ankara boşanma avukatı olarak 10 yıllık avukatlık birikimleri ışığında ülkedeki tüm hukukçulara kaynak ve başvuru eseri olarak kaleme alınmıştır. Yararlı olmasını dileriz.

Avukatın Öz-El Kitabı nın aile hukuku bölümünde, (Aile Hukukunun Temel İlkeleri, Aile Hukukunun Temel Kaynakları, Hakimin Evlilik Birliğine Müdahalesi, Nişanlanma ve Evlenme, Boşanma, Özel Boşanma Sebepleri, Genel Boşanma Sebepleri , Mutlak Boşanma Sebepleri, Nisbi Boşanma Sebepleri, TMK 169 Geçici Önlemler, Mal Rejiminin Tasfiyesinde Temel İlkeler, Mal Rejiminin Sona Ermesi, Yasal Mal Rejiminin Tasfiyesi, Kadına Şiddetin Önlenmesi, 6284 Sayılı Kanun ve Kadına Şiddetin Önlenmesine İlişkin Uluslararası Belgeler) yer almakta olup bölüm Karınca Avukatlık’ın kurucusu Avukat Eray Karınca tarafından yazılmıştır.