Av. ONUR MUTLU

16 Jul, 2020

2019 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 2018 yılında T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında yaptığı yaz stajı kapsamında Enerji Hukuku ve Maden Hukuku alanlarındaki tam yargı ve iptal davaları hakkında çalışmalar yapıp Soma Maden Kazası tam yargı davaları, maden işletme sahası ruhsat iptal davaları, Maden Kanunu’na muhalefet kapsamındaki idari para cezalarının iptaline yönelik davalar üzerine yoğunlaştı. Yargıtay Başkanlığı ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliği kapsamında yapılan ‘Yargıtay Etik İlkeleri Hukuk Kliniği’ eğitimi programına katıldı. Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen özel eğitim seminerlerine katıldı. 18-22 Haziran 2018 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen eğitimi tamamladı. Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen Gayrimenkul Kira Uygulamaları, İcra-İflas Hukuku Uygulamaları, CMK’da Seri Muhakeme Usulü ve Basit Yargılama Usulü, CMK Uygulamaları Eğitimleri ile Türavak Aile Hukuku ve Mal Rejimi İleri Eğitim Programını tamamladı. Ağustos 2019’dan beri Karınca Avukatlık bürosunda stajına devam etmektedir.