Av. Eray Karınca

10 Jul, 2020

Ankara Hukuk Fakültesi’ni bitirdi ve TODAİE Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı’nı Dernek Hak ve Özgürlükleri konulu tezi ile tamamladı. Bu çalışma 1996 yılında yayımlandı. 1985 yılında Şanlıurfa Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkimliğe başladı. Çeşitli il ve ilçelerde Asliye Ceza Mahkemeleri’nde, Ankara’da Ticaret Mahkemesi, Asliye Hukuk ve Aile Mahkemesi’nde hâkimlik yaptı. 2010 yılında emekli oldu, halen serbest avukattır.

Karınca, kadın ve çocuklara yönelik şiddetin önlenmesi konusunda yazı ve kararları ile tanındı. Bilgilerini TBMM Araştırma Komisyonlarında paylaştı. 4320 (Aile içi Şiddetten Korunma) sayılı yasaya ilişkin Yönetmelik çalışmasına katıldı. 6284 sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un içeriğinde etkili oldu. Hakimliği sırasında edebiyatla da uğraşan Eray Karınca’nın ilk öyküleri, 1993-95 yılları arasında, Zonguldak’ta çıkan Uğraş dergisinde yayımlandı. Aydın’da, Aydınca dergisinin çıkarılmasına emek verdi. Öykü ve hukuk kitapları olup, birçok hukuki çalışması ve makalesi vardır.

Makalelerinden Örnekler:

– Genel Güvenlik Gözetimi Altında Bulundurulma Tedbirinin Kaldırılması, İzmir Barosu Dergisi, 1986 – Kan Davaları, Adalet Dergisi, 1987

– Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, Mülkiyeliler Dergisi

– Banka Kredi Sözleşmeleri, Faruk Erem’e Armağan, Türkiye Barolar Birliği Yayınları; Terazi Hukuk Dergisi, 2000

– İntihal ve İktibas, Adalet Dergisi, 2002 – Vakıf Davalarında Hak Düşürücü Süre, Terazi Hukuk Dergisi

– Yargı-Yürütme İlişkileri, Terazi Hukuk Dergisi

– Yargıçların Dernek Kurma Serüveni, Terazi Hukuk Dergisi

– Voltaire Olmak, Cumhuriyet Gazetesi

Kitaplarından Örnekler:

– Dernek Hak ve Özgürlükleri, 1996.

– Kadına Yönelik Aile İçi Şiddete İlişkin Hukuksal Durum ve Uygulama Örnekleri, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Yayınları, 2008

– Kız Doğursun Anneler, Bilgi Yayınları, 2011.

– Sorularla Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele-Hukukçular İçin El Kitabı, Muğla Barosu Yayınları, 2013.

Öykü Kitapları:

– Çökelez

– Hayvanat Bahçesinde Bir Gün

– Bir Top Sarı Işık

– Erkan Açan Papatyalar

– Denizkızı

– Perilerin Dansı

– İki Çılgın Otomobil

Ödülleri:

– “Şanlıurfa’dan Örneklerle Kan Davaları” Türk Sosyal Bilimler Derneği Genç Sosyal Bilimciler Ödülü, 1987.

– “Çimlerin Dansı” Ankara Barosu Meslekle İlgili Anılar birincilik ödülü, 1999.

– “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet” Milliyet Gazetesi Örsan Öymen Yılın İnceleme Ödülü, 2009.

– “Kız Doğursun Anneler” Cumhuriyet Gazetesi Yunus Nadi Sosyal Bilimler Araştırma Ödülü, 2011.