Anlaşmalı Boşanma Davası

29 Sep, 2022

Anlaşmalı Boşanma Davası

Anlaşmalı boşanma davasında eşler, boşanma, varsa çocukların velayeti ve malların paylaşımı konularında aralarında uzlaşmış ve hemfikir olmuş şekilde Aile Mahkemesine başvurur ve ayrılmayı istediklerini dile getirir. Bu boşanma davası, çekişmeli boşanma davasına göre daha kolay görülmekle birlikte, kulaktan dolma veya internetten edinilen bilgilerle yetinilerek yürütülmesi son derece sakıncalıdır. Öyle ki hakimlerde de var olan “eşler zaten arasında anlaşmış, ben fazla karışmayayım yaklaşımı veya anlaşmalı boşanmanın tam olarak bilinmemesi, büyük tehlikelere gebedir. Anlaşmalı boşanma için kanunda bazı şartlar öngörülmüş olup bu şartların neler olduğu aşağıda anlatılacaktır. Anlaşmalı boşanma davaları her ne kadar çekişmeli boşanma davalarına göre daha kolay görünse de bu sürecin deneyimli boşanma avukatı tarafından yürütülmesi davadaki birçok hak kaybını önleyecektir. Öyle ki Ankara’daki anlaşmalı boşanma davalarının önemli bir oranı hatalı olup kesinleşmiş kararlara rağmen uzman Ankara boşanma avukatlarının incelemesi sonucu yeni davalar açılmasına fırsat tanımaktadır. Bu sebeple anlaşmalı da olsa boşanma sürecinin, Ankara’da boşanma davalarında uzman bir avukatla yürütülmesi hak kaybına uğranmaması, ilerde sorunlar yaşanmaması için çok önemlidir. Karınca Avukatlık Ankara boşanma avukatı olarak da, on yılı aşan deneyime sahiptir ve boşanma davası süreçlerinde üstün başarı elde etmiş, donanımlı boşanma avukatı kadrosu ile hizmet vermektedir. Anlaşmalı boşanma davalarında süreci lehinize çevirmek, hızlı bir çözüme kavuşmak için deneyimli Ankara boşanma avukatı olarak, Karınca Avukatlık'ı tercih edebilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanmanın Koşulları

 

Anlaşmalı Boşanmanın Koşulları:

Kanuna göre, “Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.”(Türk Medeni Kanunu madde 166/3) Bu madde uyarınca boşanma için tarafların iradesinin ortak olması yetmez, yine hâkim kararı gereklidir. Yani evlenirken hâkime sorulmasa bile boşanırken sorulması gereklidir. Zira aile kurumunu önemseyen Yasa koyucu, anlaşmalı boşanma için belirli koşullar öngörmüştür. Bu koşullar gerçekleştiği takdirde anlaşmalı boşanma davası açılmalıdır. Açılan anlaşmalı boşanma davasında, alanında uzman boşanma avukatı, kanunun öngördüğü koşulları gözeterek iş sahiplerini aydınlatmalı, boşanma davası sürecinde sırasında çıkabilecek tüm sorunlarda mağduriyet yaşamamaları için mahkemelerden gerekli taleplerde bulunarak hukuksal süreci titizlikle yürütmelidir. Türk Medeni Kanunun’da anlaşmalı boşanma için öngörülen koşullar şunlardır;
Koşullara yakından bakıldığında

1.Evlilik Süresi

Türk Medeni Kanunu uyarınca anlaşmalı boşanma için evliliğin en az bir yıl sürmüş olması gerekmektedir. Uygulamada eşlerin, yasa koyucu tarafından belirlenmiş olan bu süreyi, birlikte geçirmiş olmaları gerekli görülmediği gibi bu bir yıllık süre zarfında ortak bir yaşamın sürmüş olmasının veya olmamasının anlaşmalı boşanmaya etkisi bulunmamaktadır. Örnek karar:
ÖZET: Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi halinde evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu şartların oluşup oluşmadığı araştırılıp sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, kanun maddesinde öngörülen bir yıllık süre şartı gerçekleşmeden tarafların kabulüne dayanarak boşanmaya karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.(TC YARGITAY 2.Hukuk Dairesi Esas: 2007/ 7001 Karar: 2008 / 4662 Karar Tarihi: 03.04.2008)

 

 

2. Başvurma

Anlaşmalı boşanma için kanunda iki seçenek düzenlenmektedir. Bunlardan biri eşlerin birlikte başvurmalı olup ikinci seçenek ise eşlerden birinin evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle açmış olduğu davayı diğer eşin kabul etmesidir.
Örnek karar:
(Davacı koca terk sebebine dayanarak boşanmalarına karar verilmesini istemiş, mahkemece davalının 26.5.2006 tarihli oturumdaki "davayı kabul beyanına dayanılarak Türk Medeni Kanununun 166/3.maddesi gereğince tarafların boşanmalarına karar verilmiştir. Türk Medeni Kanunun 166/3. maddesi ancak Medeni Kanununun 166. maddesine dayalı davalarda gerçekleşebilir.
Yargıtay 2.Hukuk Dairesi
Esas: 2006/ 16638 Karar: 2007 / 5405 Karar Tarihi: 02.04.2007.

 

 

Şimdi arayın, 0312 451 1723 ya da

0530 363 3113 WhatsApp'tan mesaj bırakın, dönüş yapalım.

3. Tarafların Dinlenmesi

Anlaşmalı boşanma davasında eşler arasında anlaşmanın sağlanabilmesi için tarafların karşılıklı iradelerini açıklamaları gerekmektedir. Hâkim, irade açıklamalarını dinlerken şu hususlara dikkat etmelidir; taraflar bizzat dinlenilmeli, tarafların imzaları alınmalıdır.

Danışmanlık ücretinin alınması kanuni bir hak olup Ankara boşanma avukatının ve müvekkilin haklarının korunmasına için yararlı ve gereklidir.

Ankara boşanma avukatı, Avukat Eray Karınca önderliğinde, Karınca Avukatlık aile ve boşanma davaları ile ilgili avukatlık hizmeti, hukuki destek ve danışmanlık vermektedir. Karınca Avukatlık bünyesinde boşanma ve aile hukuku davaları deneyimli avukatlar eşliğinde görülmektedir. Avukatlarımız sayfasından çalışma arkadaşlarımızı inceleyebilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Davası ve Çekişmeli Boşanma Davası

 

4. Boşanmanın Sonuçlarının Düzenlenmesi

Anlaşmalı boşanmanın gerçekleşebilmesi için hâkimin, bizzat tarafları dinleyerek iradelerini serbestçe açıkladığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçlarını, çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması gereklidir. Anlaşmalı boşanma davasında hakim, tarafların iradelerini serbestçe açıklandığına kanaat getirmelidir aksi halde usulüne uygun açılması halinde gerekçelerini açıklayarak evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma davası yönünde delil toplanarak değerlendirme yapmalıdır.

 

5. Düzenlemenin Uygun Bulunması

Anlaşmalı boşanma davasında, mahkemeye sunulan tarafların imzasını taşıyan düzenlemenin hakim tarafından uygun bulunması şarttır. Eşler, boşanmanın mali sonuçları olan maddi tazminat, manevi tazminat, nafaka konularında ve çocukların velayetinde kişisel ilişki kurulması hususlarında anlaşmalıdırlar. Ayrıca anlaşmalı boşanma davasında, yapılacak olan düzenlemelerin hiç bir koşula bağlanmaması gereklidir.

Örnek Karar:
“Anlaşmalı boşanmaya karar verilebilmesi için hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerini serbestçe açıkladıklarına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Hüküm fıkrasının 8. bendinde anılan mülkiyet ve intifa devirleri, duruşmanın yapıldığı tarih ile kararın kesinleşeceği tarih arasında yapılmasına, satışlar ve devirler fiilen gerçekleştikten sonra boşanma ilamının kesinleşmesine denilmiştir. Böylece kararın kesinleşmesi davacının inisiyatifine bırakılmıştır. Boşanma kararı şarta bağlı olarak verilemez. Mahkemece protokole müdahale edilmesi gerekir. Mevcut hali ile anlaşmanın uygun görülmesi ve buna dayalı olarak boşanmaya karar verilmesi doğru değildir. Bu açıklamalar doğrultusunda kararın bozulması gerekir.” Yargıtay 2.Hukuk Dairesi Esas: 2005/ 6126 Karar: 2005 / 7139 Karar Tarihi: 02.05.2005

Destek almak için,
Buraya tıklayarak 0312 451 1723  arayın.

Tarafların anlaşmalı boşanma için hazırlayacakları protokolden duruşma öncesinde, duruşma sonrasında hatta karardan sonra karar kesinleşinceye kadar dönmeleri mümkündür. Tarafların bizzat hâkim tarafından dinlenmeleri, iradelerinin serbest olarak açıklanıp açıklanmadığının tespiti için gereklidir. Uygulamada bazen gerekmediği halde ıslaha başvurulmakla birlikte anlaşmalı boşanmadan vazgeçilmesi halinde TMK m. 166 ile sınırlı olmak koşuluyla yeni bir dilekçe verilerek davaya devam edilmesi olanaklıdır.

Tüm bu verilen bilgiler ışığında, anlaşmalı boşanma davalarında deneyimli, bilgili, kararlı, istekli ve özellikle boşanma konularında, bir uzman boşanma avukatının önemi yadsınamaz. Bu sebeple anlaşmalı boşanma davalarındaki sürecin uzman bir avukatla yürütülmesi hak kaybına uğranmaması, ilerde sorunlar yaşanmaması için çok önemlidir. Karınca Avukatlık Bürosu olarak Ankara boşanma avukatı, avukatlığı konusunda deneyimli kadromuzla yanınızdayız. 30 yılı aşan deneyimimizle aile (boşanma, nafaka, mal paylaşımı, çocuk kaçırma, velayet vb.), idare, ticaret, uluslararası özel hukuk, ceza hukuku ve taşınmaz hukuku alanlarında Ankara’da bulunan büromuzda avukat ve danışman olarak hizmetinizdeyiz. Ankara Boşanma Avukatı olarak davanıza ilişkin size en iyi fikri verebilmemiz için bizimle iletişime geçin.

Danışmanlık ve destek almak için buraya tıklayarak bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Ankara’daki boşanma avukatlarından da müvekkillerinin sorunlarına en uygun hukuki çözümleri bulup gerekirse yasalardaki olanakları zorlayarak aile mahkemesi hakiminden talep etmeleri beklenir. Nitekim Ankara’da boşanma avukatı olarak faaliyet gösteren Karınca Avukatlık, uzun yıllara dayanan birikimini kullanarak uzman, nitelikli, çalışkan, enerjik, donanımlı avukat kadrosu ile iş sahiplerinin gereksinimlerini anlayıp, onları aydınlatarak, boşanma davası sürecinde sırasında çıkabilecek tüm sorunlarda mağduriyet yaşamamaları için mahkemelerden gerekli taleplerde bulunarak hukuksal süreci titizlikle yürütür.

 

Boşanma davası ile ilgili bilgi ve destek almak için;
Buraya tıklayarak 0312 451 1723  bize ulaşın.

Ankara boşanma avukatı arayışınızla ilgili karar vermeden önce, Basında Biz Sayfamız üzerinden kurucu avukatımız, Eray Karınca'nın HaberTürk, NTV, Hürriyet, Milliyet, Evrensel gibi televizyon ve gazetelerde yer alan demeçlerine bakmanızı ve sizin için en doğru kararını vermenizi tavsiye ederiz.

 

Ankara Boşanma Avukatı

 

Karar vermeden önce şimdi arayın, 0312 451 1723.

 

 

Boşanma avukatı ile ilgili diğer makalelelerimiz:

Emekli Hakim, Avukat Eray Karınca bugüne kadar gerek Aile Mahkemelerinde yaptığı hakimlik döneminde gerek hakimlikten emekli olduktan sonraki avukatlık döneminde birçok boşanma davasının sürecini başarılı ile yönetmiş, NTV, HaberTürk, TGRT gibi birçok televizyon kanalında ve Hürriyet, Milliyet, Evrensel gibi birçok gazetelere demeç vermiş, başarılı kararları ile haber yapılmış deneyimli boşanma avukatıdır.

Siz de boşanma avukatı arayışınız ilgili karar sürecinde, çalışmalarımıza göz atarak sizin için doğru kararı verebilirsiniz.

Ankara boşanma avukatı için arayın, 0312 451 1723.