AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN (6284 SAYILI KANUN)

29 Sep, 2022

AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN (6284 SAYILI KANUN)

Ailenin Korunması Hakkında Kanun

6284 sayılı Kanun, özü itibariyle şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

Evlilik dışı ilişki yaşayan kadınları eril şiddetten korumadaki yetersizlik anlaşılarak bu kanunda koruma kararından yararlanacak kişilerin kapsamı genişletilmiş ve koruma tedbirlerinden yararlanabilecekler tek tek sayılarak uygulamadaki tereddütler giderilmiştir. Kanun’un birinci maddesi uyarınca tüm çocukların yasadan yararlandırılmasına bir engel olmadığı gibi şiddet tehdidi altındaki diğer aile bireyleri de koşulları varsa kanunun korumasından yararlanması amaçlanmıştır. Bu kapsamda kimi durumlarda kadının kendi kan hısımı olan aile bireyleriyle birleşerek eşine şiddet uyguladığına da rastlandığından, kadının eşine şiddet uygulamaması için uyarılması, kan hısımlarının ise evden uzaklaştırılması doğru olacaktır. Yine de kanundan birincil yararlanacak olanların kadınlar ve çocuklar olduğu şüphesizdir.

6284 sayılı Kanunun 3. maddesinde mülki amirler tarafından, 4. maddesinde hakim tarafından verilecek koruyucu tedbir kararlarını, 5. maddesinde ise yine hakim tarafından verilecek önleyici tedbirleri düzenlenmiştir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kolluk amiri, mülki amirin yetkisi dahilinde olan, barınma ve geçici koruma tedbirlerini alabilir. Aynı şekilde hakim tarafından yasanın 5/1-a,b,c,d maddeleri uyarınca verilebilecek olan tedbirleri vermeye kolluk amiri de yetkilidir. Buna göre kolluk amiri, korunan kişiye ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara uygun bir barınma yeri sağlayabilir ve korunan kişinin hayati tehlikesinin olması halinde ilgilinin talebi üzerine geçici koruma altına alınmasına karar verebilir.

Ankara boşanma avukatı arayışınızla ilgili karar vermeden önce, Basında Biz Sayfamız üzerinden kurucu avukatımız, Eray Karınca'nın HaberTürk, NTV, Hürriyet, Milliyet, Evrensel gibi televizyon ve gazetelerde yer alan demeçlerine bakmanızı ve sizin için en doğru kararını vermenizi tavsiye ederiz.

Ankara Boşanma Avukatı Destek almak için,
Buraya tıklayarak 0312 451 1723  arayın.

Karınca Avukatlık uzman avukat kadrosu ile Ankara boşanma avukatı olarak faaliyet gösterdiği gibi başta İstanbul ve İzmir olmak üzere tüm Türkiye genelinde aile hukuk alanında, nafaka, boşanma, velayet ve mal paylaşımı davalarında, müvekkilin lehine bu davaların gerektirmesi halinde veya bağımsız olarak başlı başına 6284 sayılı Kanun uyarınca koruma kararlarının alınmasında süreci baştan sona titizlikle yürütmekte ve müvekkillerinin haklarını bu bilinçle korumaktadır.

6284 sayılı kanun aslında şiddet uygulayan ya da uygulama ihtimali bulunan kişiye bunu yapmasının genel düzenlemeler uyarınca suç olması ya da olabileceği ihtimali yanında böyle bir davranışın devlet tarafından tasvip edilmeyeceği, devletin bu kabil davranışları önleme konusundaki kararlılığının tezahürü olarak vücut bulmuştur. Başka bir deyişle kanunun öncesinde özel hayatın gri bölgesinde yaşanan şiddet olayları karşısında devlet artık ben mağdurdan yana tarafım, demektedir. Teşbihte hata olmaz ise “Karındır, eşindir, partnerindir, sevgilindir, flörtündür, seversin karışmam ama şiddet uygularsan o eli tutarım ve sana, benim koyduğum bu yasağa aykırı davrandığın için ayrıca ceza veririm.” demektedir.

Boşanma avukatı ile ilgili diğer makalelelerimiz: