Aile Hukukunda Süreklilik ve Birlik İlkesi

29 Sep, 2022

AİLE HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ

    1. Süreklilik ve Birlik

    Aile hukukunun düzenleme alanında yer alan ilişkiler nitelikleri gereği süreklilik arz etmektedir. Süreklilikten maksat, dar veya geniş anlamda aile içerisinde ortaya çıkan ilişkilerin eşlerin veya anne-baba ile çocukların anlaşmasıyla hiçbir zaman ortadan kaldırılamamasıdır. Evlilik birliği ancak Medeni Kanun’da gösterilen sebeplerin mevcudiyeti halinde mahkeme kararıyla ortadan kaldırılabilir.

    Birlik ilkesi ise “evlilik birliği” tabirinden dahi anlaşılabilir. Kanun’da birçok maddede bu ilkeye işaret edilmektedir. Örneğin TMK m. 185 “Evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur.” demektedir. Aile birliği kendisini meydana getiren bireylerden ayrı ve bağımsız bir kimliğe sahip olmasa da, kanun tarafından müstakil bir yapı olarak kabul edilmiş ve bu anlamda korunmaya değer görülmüştürö